Clearinghouse TCAS TCAS61 ยืนยันสิทธิ์ รับตรง สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ โควตา

ม.6 ควรรู้ วิธีการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ ระบบเคลียริงเฮาส์ TCAS 61

Home / ข่าวการศึกษา / ม.6 ควรรู้ วิธีการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ ระบบเคลียริงเฮาส์ TCAS 61

เปิดระบบให้ทำการยืนยันสิทธิ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61 ที่ตอนนี้ได้เปิดระบบให้น้องๆ สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อกันได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/1) ส่วนน้องๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจวิธีในการยืนยันสิทธิ์และกลัวจะทำไม่ถูก วันนี้ แคมปัส-สตาร์ มีวิธีการยืนยันสิทธิ์แบบละเอียดมาให้น้องๆ ดูเป็นตัวอย่างกันด้วย พร้อมทั้งยังมีรายละเอียดต่างๆ ที่น่ารู้เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาให้ฝากกันอีกด้วย

วิธียืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือก TCAS 61

  • มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 27 แห่ง
  • สถาบันสมทบ 4 แห่ง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมด : http://tcas.cupt.net/university.php

รอบการรับสมัครคัดเลือก TCAS 61

รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/1 วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 2/2 วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 โควตามีสอบ วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 4 แอดมิชชัน ไม่ต้องเคลียริงเฮาส์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ไม่ต้องเคลียริงเฮาส์

วิธีการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1/1

1. เข้าสู่ระบบการยืนยันสิทธิ์ เว็บไซต์ : http://app.cupt.net/tcas/clearing.php โดยที่ รหัสผ่าน น้องๆ จะได้มาจากทางมหาวิทยาลัยที่สอบติด เป็นคนกำหนดให้ ซึ่งถ้าน้องๆ คนไหนสอบติดหลายมหาวิทยาลัย ก็สามารถเลือกมาได้เพียง 1 รหัสเท่านั้นในการยืนยันสิทธิ์

วิธี ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ 61

2. เมื่อน้องๆ เข้าสู่ระบบครั้งแรก จะขึ้นสถานะว่าท่านยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” คณะ/สาขา ที่ต้องการ หรือหากไม่ต้องการให้เลือกปุ่ม “สละสิทธิ์”

วิธี ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ 61

3. หากกดเลือกปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” คณะ/สาขา ที่ต้องการ จะขึ้นหน้าจอให้ท่านยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา” ถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธี ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ 61

4. หน้าจอแสดงการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขา ที่น้องๆ ทำการเลือกไปแล้ว

วิธี ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ 61

5. หากต้องการสละสิทธิ์ ให้กดปุ่ม “สละสิทธิ์” แล้วทำการยืนยันการสละสิทธิ์

วิธี ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ 61

6. หากน้องๆ ต้องการสละสิทธิ์ทั้งหมดสามารถทำการยืนยันได้ตามภาพด้านล่างนี้

วิธี ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ 61

7. หากต้องการตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ น้องๆ สามารถเข้าไปล็อกคอินเข้าสู่ระบบได้อีกครั้ง และจะปรากฏหน้าจอในแบบข้อที่ 4 ขึ้นมา 

** หมายเหตุ น้องๆ สามารถทำการเปลี่ยนการยืนยันสิทธิ์ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง และหากทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบใดรอบหนึ่งไปแล้ว แต่อยากจะสมัครรับตรงรอบอื่นๆ ต้องทำการสละสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ก่อนที่จะทำการเปิดรับสมัครรอบที่เราต้องการจะยื่นใหม่

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://app.cupt.net/tcas/src/doc-clearing.pdf

บทความที่น่าสนใจ