การจัดอันดับ มทส.

มทส. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย การจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยโลก

Home / ข่าวการศึกษา / มทส. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย การจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับของ URAP เผยศักยภาพทางวิชาการแบบก้าวกระโดด แม้อายุเพียง 25 ปี

การจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยโลก 

มทส. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับของ URAP เผยศักยภาพทางวิชาการแบบก้าวกระโดด แม้อายุเพียง 25 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า การประกาศผลการจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยโลก 2,000 อันดับ ประจำปี ค.ศ. 2015-2016 หรือ University Ranking by Academic Performance (URAP) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ซึ่งได้เริ่มเผยแพร่ผลการจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยทำการวัดจากศักยภาพทางวิชาการ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับที่เว็บไซต์  http://www.urapcenter.org/2015/index.php
ปรากฏว่า มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 10 ของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 1,385 ของโลก โดยอยู่ในกลุ่ม B+ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มทส. ติด 1 ใน 10 การจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยโลกมทส. ติด 1 ใน 10 การจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยโลก

อันดับมหาวิทยาลัยไทยใน University Ranking by Academic Performance (URAP)

 

ขอบคุณที่มา:http://www.urapcenter.org/2015/

http://web.sut.ac.th/2012/