คณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ม.สวนดุสิต ปีที่ 3

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ม.สวนดุสิต ปีที่ 3

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวถึงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ว่า โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดย มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมัวเรส (Liver pool John Moores  University) ประเทศอังกฤษ ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย และเชื่อมั่นศักยภาพด้านการสอนปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จึงส่งนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประเทศอังกฤษจำนวน 6 คน มาสังเกต และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภายใต้ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ”

โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ปีที่ 3

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ปีที่ 3

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมัวเรส เป็นที่เรียบร้อย โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ คณะครุศาสตร์  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน นับเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหลักสูตรด้านปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ปีที่ 3

กิจกรรม ศึกษาดูงาน

โดยได้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาจากประเทศอังกฤษ อาทิ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) ศึกษาด้านวัฒนธรรมไทยใน จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมถึงการเรียนรู้การประกอบอาหารไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของไทย และเหนือสิ่งใด คือ การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ปีที่ 3

Josie Mott เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการนี้

ด้าน Josie Mott นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ กล่าวว่า ตนรู้สึกตื่นเต้น เพราะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างหลากหลาย นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการสอนนักเรียนระดับปฐมวัยแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ซึ่งทุกคนของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาไทย ต่างให้ความเป็นกันเองและต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งตนเองก็กำลังศึกษาด้านปฐมวัยพอดี แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการสอนมาก่อน

แต่เมื่อมาแลกเปลี่ยน ได้รับความรู้และเทคนิคการสอนเด็กเล็กกลับไปพัฒนาตนเอง ซึ่งตนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพครูในอนาคตได้อย่างดี สุดท้าย คงต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้โอกาสในการมาศึกษางาน ตลอด 3 สัปดาห์ สร้างความประทับใจที่ไม่มีวันลืม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ปีที่ 3

นางสาวกวีตา กุมาร นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สุดท้าย นางสาวกวีตา กุมาร นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มสด. กล่าวเสริมว่า  … “ตนในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักศึกษา ร่วมต้อนรับเพื่อนต่างชาติครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย จากการเรียนรู้และวัฒนธรรมที่แตกต่างของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ เช่น การรับประทานอาหาร ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ละเอียดอ่อน เพราะวัฒธรรมตะวันตกจะไม่มีการแบ่งอาหารกันกินเหมือนของคนไทย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาตนเองด้านภาษาต่างประเทศไปพร้อมกันด้วย ทำให้ตนได้เรียนรู้ และได้ใช้จริงในสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ นับเป็นโอกาสดีๆที่ได้ฝึกภาษา นอกจากความรู้ในห้องเรียนค่ะ”