ข่าวการศึกษา นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เป็นไปได้ไง! น.ศ.มธ.ไม่จบตามเกณฑ์ คณะ“วิทย์-วิศวะ”มากสุด

Home / ข่าวการศึกษา / เป็นไปได้ไง! น.ศ.มธ.ไม่จบตามเกณฑ์ คณะ“วิทย์-วิศวะ”มากสุด

นายธีร์ เจียศิริพงศ์กุล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มธ.พบข้อมูลผู้ไม่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ในทุกโครงการ ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษาที่ยังไม่จบ 62 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 53 คน คณะรัฐศาสตร์ 15 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 44 คน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 34 คน คณะศิลปศาสตร์ 93 คน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 21 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 26 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 262 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 154 คน คณะแพทยศาสตร์ 9 คน คณะสหเวชศาสตร์ 29 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 10 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 23 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 73 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 คน และคณะเภสัชศาสตร์ 9 คน รวม 939 คน ขณะที่มีนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรอรับปริญญาทั้งสิ้น 8,838 คน

เป็นไปได้ไง! น.ศ.มธ.ไม่จบตามเกณฑ์ ทุกคณะ เผยคณะ“วิทย์-วิศวะ”มากสุด

เครดิตภาพ:eduzones

“นักศึกษาที่ไม่จบตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มักมาจากสายวิทยาศาตร์ ส่วนสายสังคมศาสตร์จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้ เพราะ มธ.ค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านสายสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนไม่จบจริงๆ จะมีจำนวนค่อนข้างน้อย เพราะส่วนมากเมื่อเข้ามาเรียนแล้ว รู้ตัวว่าเรียนไม่ไหว เด็กก็จะย้ายออก หรือเข้ามาเรียนแบบเลือกเผื่อ พอหน่วยกิตครบก็นำไปเทียบโอนเรียนคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น นอกจากนี้ มธ.ยังมีการเรียนการสอนในโครงการพิเศษที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สถิตินักศึกษาไม่จบตามเกณฑ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่ มธ.มีเด็กกิจกรรมค่อนข้างมากนั้น มักจะจบตามเกณฑ์เกือบทุกคน เว้นเสียแต่ที่ดร็อปเรียนเพื่อเคลื่อนไหวทำกิจกรรมอย่างจริงจัง”นายธีร์กล่าว

นายธีร์กล่าวอีกว่า สำหรับคณะยอดนิยมของ มธ.ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยการสมัครผ่านระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ได้แก่ 1.คณะศิลปศาสตร์ 2.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3.คณะนิติศาสตร์ 4.คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และ 5.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพราะความมีชื่อเสียง และประวัติที่ยาวนาน ทำให้อยากเข้าเรียน ส่วนโครงการรับตรงของ มธ.ประจำปีการศึกษา 2559 คณะที่มีผู้สมัครมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ สมัคร 3,712 คน อัตราการแข่งขัน 1:185 รองลงมา คณะพยาบาลศาสตร์ สมัคร 3,550 คน อัตราการแข่งขัน 1:71 และคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สมัคร 2,095 คน อัตราการแข่งขัน 1:46 ตามลำดับ ทั้งนี้ ไม่ค่อยมีคณะไหนของ มธ.ที่มีผู้สมัครน้อย จะมีก็เพียงโครงการพิเศษต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ วิศวะยานยนต์ ที่ต้องไปเรียนที่ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา ที่อัตราการแข่งขันไม่ค่อยสูงมากนัก

ข้อมูลข่าวจาก: http://www.matichon.co.th/news/21062