ทุนการศึกษา ปริญญาโท เนเธอร์แลนด์ เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์ ระดับ ป.ตรี-โท : Erasmus Education Fund (EEF)

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์ ระดับ ป.ตรี-โท : Erasmus Education Fund (EEF)

Erasmus Education Fund (EEF) มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในทุกคณะ/สาขาวิชา ให้กับนักศึกษาในทุกเชื้อชาติ โดยไม่มีการจำกัดเชื้อชาติเลย ซึ่งทุนการศึกษานี้เปิดรับนักศึกษาจากทุกเชื้อชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ Erasmus University, Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ น้องๆ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2018

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท

สำหรับทุนการศึกษานี้ มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ €3000 หรือประมาณ 116,000 บาท โดยผู้ที่ต้องการขอสมัครทุนการศึกษานี้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

2. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

3. มีผลวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก)

ทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร 

ส่งเอกสารการสมัครไปยัง email: erasmuseducationfund@eur.nl

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. Motivation letter
  2. จดหมายอ้างอิงสองฉบับ
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยในปัจจุบัน
  4. จดหมายตอบรับจากหัวหน้าหลักสูตร

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.ihs.nl