dpu issue59 Startup พันธุ์ใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ Startup พันธุ์ใหม่ DPU สุดเจ๋ง!

Home / ข่าวการศึกษา / นิเทศศาสตร์ Startup พันธุ์ใหม่ DPU สุดเจ๋ง!

ในยุคที่โลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกคน ด้วยเหตุนี้นักนิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่จึงเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความเข้าใจกลไกของทิศทางของโลกยุคดิจิตอล

นิเทศศาสตร์ Startup พันธุ์ใหม่

ทำให้เกิดธุรกิจ Startup หรือคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำธุรกิจที่แหวกแนว ตอบโจทย์ความต้องการ และทิศทางการทำธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ด้านดิจิตอล และเกิดอาชีพที่กำลังอินเทรนด์ในยุคสมัยที่โซเชียลครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น Youtuber, Online Blogger, นักธุรกิจในสายอุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง ภาพยนตร์ ผู้กำกับ หรือ นักวางแผนการตลาดสื่อสารออนไลน์ ฯลฯ

นิเทศศาสตร์ DPU

นิเทศศาสตร์ DPU

โดยหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นความชำนาญ ทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งการสื่อสารการตลาด เก่งทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นตัวจริงที่เล่นกับช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ได้ สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

นิเทศศาสตร์ DPU

โดยแบ่งเป็น 4 อาชีพที่มาจากหลักสูตรที่รองรับเทรนด์ในอนาคต

นิเทศศาสตร์ DPU

Career in Digital Media and Creation (DigiM)

เป็นนักธุรกิจสื่อดิจิทัล  เป็นผู้ผลิตสื่อ Youtuber  เป็นนักเขียน Online Blogger  เป็นนักสร้างสรรค์Creative Content  เป็นผู้ชำนาญงานด้าน  Audio visual Specialist เป็นเจ้าของ Facebook Fanpage 

นิเทศศาสตร์ DPU

สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

“ให้ผู้เรียนเป็น Smart Person ที่สามารถสร้าง Smart Media”

เปิดพื้นที่ให้เกิดนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัล  พัฒนาให้ชำนาญในการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ “สื่อ” ทุกชนิดในโลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ เขียนบท ตัดต่อ การถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อใหม่ ให้สามารถสร้างสรรค์สื่อและสร้างรายได้จากสื่อที่ผลิตได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยมีสตูดิโอเฉพาะด้านให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงแบบครบครัน

นิเทศศาสตร์ DPU

Career in Preforming Arts in Digital (PlayC)

นักธุรกิจ นักแสดง ในอุตสาหกรรมสื่อ และ อุตสาหกรรมบันเทิง  ผู้กำกับการแสดง นักแสดง นักออกแบบทางการแสดง พิธีกร รวมไปถึงนักสร้างสรรค์งานละครเวทีและสื่อต่างๆ

นิเทศศาสตร์ DPU

หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

“สร้างนักแสดง นักเล่าเรื่อง ที่สื่อสารได้ในทุกแพลตฟอร์ม”

พื้นที่ของคนที่มีใจรักด้านการแสดง พร้อมที่จะเดินก้าวสู่มืออาชีพด้านการแสดงไปกับ Mentor ตัวจริง  สร้างนักแสดงที่สามารถทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของธุรกิจสื่อ และธุรกิจการแสดง สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างมืออาชีพ และยังสามารถพัฒนาตัวเองเป็นผู้จัด หรือเจ้าของรายการสดผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Facebook Live, YouTube และสื่อสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจเทคโนโลยี

นิเทศศาสตร์ DPU

Career in Digital Marketing Communication (DigiC)

นักธุรกิจสื่อ ผู้ก่อตั้งเอเยนซีการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาออนไลน์ Content Editor นักวางแผนการสื่อสารการตลาดออนไลน์

นิเทศศาสตร์ DPU

หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

“สร้างมูลค่าให้สื่อบนโลกออนไลน์ ด้วยศาสตร์การสื่อสารดิจิทัล”

พื้นที่ของผู้ที่จะครอบครองอาณาจักรโลกดิจิทัล ชำนาญการใช้ศาสตร์ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทั้งความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อการผลิตชิ้นงาน ลงมือปฏิบัติงานด้านสื่อดิจิทัล ทั้งในห้องปฏิบัติการกับอุปกรณ์และโปรแกรมที่ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ เพื่อมุ่งสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ สามารถสร้างมูลค่าให้สื่อของตนเองในโลกออนไลน์

นิเทศศาสตร์ DPU

Career in Film and Digital Media (FD)

ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ นักธุรกิจเจ้าของโปรดักชั่นเฮ้าส์ ช่างภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตัดต่อ งานกราฟฟิก

 หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

“สร้างนักคิด ผลิตงานภาพยนตร์ แบบมืออาชีพ”

มากกว่าโลกแห่งหนัง แต่ยุคนี้งานด้านหนังสั้น หนังโฆษณา คลิปวีดีโอเป็นหน้าที่ของผู้ที่ศึกษามาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เน้นคุณค่าทั้งในเชิงทำธุรกิจและเชิงเพื่อศิลปะ หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยเครื่องมือระดับโปสเฟสชั่นแนล ในห้องปฏิบัติงานที่เพียบพร้อม เพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่นิเทศฯ DPU ที่นี่เป็นที่รวมกลุ่มคนที่ชอบการสื่อสาร และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เรามีความเชื่อว่า คนในชุมชนของเราทั้งคณาจารย์ นักศึกษา พันธมิตรต่างๆ ของเราวิ่งได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอก ดังนั้นเราจะคงความเป็นผู้นำ คงความได้เปรียบ สามารถทนทานต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถทนทานต่อแรงกดดันต่างๆ ที่ไหลบ่าเข้ามา เมื่อผู้คนไปอยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ตามไปอยู่ในนั้น เป็นผู้ตาม ใครทำอะไรก็ทำตามๆ กัน แต่ที่เรา เราไม่ใช่แค่นั้น  นิเทศฯ DPU จะคาดการณ์อนาคต  หลังจากการที่เราเตรียมพร้อมในหลักคิด ไตร่ตรองอย่างรวดเร็ว แล้วเราจะไปยืนรอล่วงหน้าอีกจุดหนึ่ง”

ธุรกิจคนรุ่นใหม่ Go ยังไงให้ถึง Goal (App War แอปชนแอป)

SEEME.ME CH TMoment

ติดตามคอลัมน์ Startup ในนิตยสาร Campus Star No.59

www.facebook.com/campusstar