TCAS TCAS61 รับตรงร่วมกัน เคลียริงเฮาส์

คู่มือระบบเคลียริงเฮาส์ ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ TCAS 61 รอบ 3/1

Home / ข่าวการศึกษา / คู่มือระบบเคลียริงเฮาส์ ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ TCAS 61 รอบ 3/1

ระบบเคลียริงเฮาส์ เป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันของแต่ละสถาบันการศึกษา ที่จะช่วยทำให้ในแต่ละสถาบันการศึกษาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นระบบที่ช่วยในการตัดสิทธิ์ของคนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ให้กั๊กสิทธิ์เอาไว้อีกด้วย หากน้อง ๆ คนไหนกำลังวิธีในการยืนยันสิทธิ์ของระบบเคลียริงเฮาส์ในรอบรับตรงร่วมกัน (รอบ 3/1) อยู่ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้สรุปวิธีในการยืนยันสิทธิ์แบบเข้าใจง่าย ๆ มาฝากกันด้วยจ๊ะ มาดูไปพร้อม ๆ กันได้เลย

คู่มือเคลียริงเฮาส์ รอบ 3/1

การยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบ 3/1 (รับตรงร่วมกัน) น้อง ๆ สามารถเข้าไปดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น. 

1. การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ น้อง ๆ จะต้องได้รับรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบเคลียริงเฮาส์จากคณะ/สาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณามาเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบนี้ได้ (เว็บไซต์ ระบบยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 3/1 ประจำปีการศึกษา 2561 : https://app.cupt.net/tcas61clh3-1/)

คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3/1

2. เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรก หน้าจอที่น้อง ๆ เห็นจะมีการแสดงผลออกมาว่า “ขณะนี้ ท่านยังไมได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และไม่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์” พร้อมทั้งนี้น้อง ๆ ยังจะได้เห็นรายชื่อคณะ/สาขาวิชา ที่น้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกในแต่สถาบันการศึกษา อีกด้วย

คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3/1

3. ถ้าน้อง ๆ ต้องการเข้าศึกษต่อในสาขาวิชา/คณะที่ผ่านการพิจารณา ให้น้อง ๆ กดปุ่ม “ยืนยันสทธิ์” ในสาขาวิชา/คณะที่ต้องการ แต่หากน้อง ๆ ไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา/คณะที่ผ่านการพิจารณาให้กดเลือกปุ่ม “สละสิทธิ์”

** สำหรับในกรณีที่น้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 สาขาวิชา น้อง ๆ สามารถทำการยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถเลือก/เปลี่ยนสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อได้เพียงแค่ 3 ครั้งเท่านั้น ถ้าครบ 3 ครั้งแล้ว น้อง ๆ จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไข/เปลี่ยนสาขาวิชาได้แล้ว ยกเว้น!! จะขอเปลี่ยนเป็นการสละสิทธิ์ทั้งหมดแทน

4. เมื่อน้อง ๆ ทำการกดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” ในสาขาวิชา/คณะที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าจอระบบของน้อง ๆ จะทำการตรวจการยืนยันอีกครั้ง ถ้าหากน้อง ๆ มั่นใจแล้วก็ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา” ได้เลย และจะถือว่าเป็นการดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3/1

5. เมื่อน้อง ๆ กดปุ่ม “สละสิทธิ์” แล้ว หน้าจอของน้อง ๆ จะทำการตรวจสอบการสละสิทธิ์อีกครั้งเพื่อความมั่นใจ ถ้าหากน้อง ๆ มั่นใจแล้วก็ให้กดปุ่ม “ยืนยันสละสิทธิ์” ได้เลย

คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3/1

6. ถ้าหากน้อง ๆ ต้องการตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ของตนเอง ให้ทำการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หน้าจอจะขึ้นตามภาพด้านล่างนี้

คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3/1

7. ถ้าน้อง ๆ กดสละสิทธิ์ทั้งหมด หน้าจะจะแสดงผลดังภาพด้านล่างนี้

คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3/1

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบเคลียริงเฮาส์ : คลิกที่นี่

ทีแคสป่วน… รอบ 3

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey