TCAS TCAS61 การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา รับตรงร่วมกัน เคลียริงเฮาส์

เข้าใจได้ไม่ยาก วิธีการยืนยันสิทธิ์ระบบเคลียริงเฮาส์ TCAS61 รอบ 3/2

Home / ข่าวการศึกษา / เข้าใจได้ไม่ยาก วิธีการยืนยันสิทธิ์ระบบเคลียริงเฮาส์ TCAS61 รอบ 3/2

เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีน้อง ๆ หลายคนกำลังสงสัยหรืองงกับ วิธีการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ของระบบ TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ที่ได้มีการเพิ่มรอบ 3/2 ขึ้นมา ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีตัวอย่างวิธีการยืนยันสิทธิ์แบบเข้าใจง่าย ๆ มาให้น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจก่อนยืนยันสิทธิ์ด้วยนะ ตามมาอ่านกันได้เลย…

วิธีการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบ 3/2

กรณีที่ 1 ติดทั้ง 4 สาขาวิชา

สำหรับน้อง ๆ ที่ทำการยื่นทั้ง 4 สาขาวิชา และผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 สาขาวิชา

1. น้อง ๆ ที่กดยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) รอบ 3/1 สามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ซึ่งจะหมดสิทธิ์ในรอบ 3/2 และรอบอื่น ๆ ด้วย

2. หากใครกดสละสิทธิ์ในรอบ 3/1 จะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในรอบ 3/2 แต่ยังมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกในรอบที่ 4 ได้ ซึ่งเป็นรอบแอดมิชชัน โดยจะต้องทำการเลือก 4 ลำดับสาขาวิชาที่ต้องการ (เป็นการเลือกแบบเรียงลำดับสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ)

วิธีการยืนยันสิทธิ์ ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) รอบ CH3/1 และ CH3/2

กรณีที่ 2 ผ่านเพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง

สำหรับในกรณีที่น้อง ๆ ทำการยื่นคะแนนครบทั้ง 4 สาขาวิชา แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

1. น้อง ๆ ที่กดยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) รอบ 3/1 สามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ซึ่งจะหมดสิทธิ์ในรอบ 3/2 และรอบอื่น ๆ ด้วย

2. หากน้อง ๆ กดสละสิทธิ์ จะทำให้น้อง ๆ หมดสิทธิ์ในรอบ 3/2 ในสาขาวิชาที่น้อง ๆ ผ่านการคัดเลือก แต่สำหรับในสาขาวิชาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกน้อง ๆ ยังมีสิทธิ์ลุ้นในรอบที่ 3/2

กรณีที่ 3 ไม่ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาใดเลย

สำหรับน้อง ๆ ที่ทำการยื่นคะแนนแล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาใดเลย

ถ้าทั้ง 4 สาขาวิชายังมีที่ว่างเหลือจากรอบ 3/1 น้อง ๆ ก็ยังมีสิทธิ์มาลุ้นต่อในรอบ 3/2 ทั้ง 4 สาขาวิชา ดังนั้นน้อง ๆ ควรติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าน้อง ๆ มีชื่ออยู่ในรอบ 3/2 ก็สามารถที่จะทำการยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ต้องการได้เพียง 1 สาขาวิชา แต่ถ้าหากไม่มีประกาศเรียกเพิ่มเติม น้อง ๆ สามารถทำการยื่นคะแนนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกได้ในรอบที่ 4 (รอบแอดมิชชัน)

น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 3/2 สามารถเข้ามายืนยันสิทธิ์ได้ที่ : https://app.cupt.net/
(ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.)

สรุปง่าย ๆ เลยสำหรับวิธีในการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย TCAS 61 รอบที่ 3/2 น้อง ๆ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ต้องเข้าศึกษาต่อ ต้องเข้าระบบทำการยืนยันสิทธิ์
  2. ไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ให้เลือกว่าจะเข้าไปในระบบและกดสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นในระบบ

** ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่านที่เราตั้งเอง เมื่อตอนสมัครคัดเลือก TCAS 61 รอบที่ 3

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey