TCAS TCAS61 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงร่วมกัน เคลียริงเฮาส์

2 วิธี สละสิทธิ์เรียนต่อผ่านเคลียริงเฮาส์ เพื่อขอคืนสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือก TCAS61

Home / ข่าวการศึกษา / 2 วิธี สละสิทธิ์เรียนต่อผ่านเคลียริงเฮาส์ เพื่อขอคืนสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือก TCAS61

สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS นั้น นอกจากน้องๆ จะต้องรู้แล้วว่าการรับสมัครได้ถูกแบ่งการรับสมัครออกเป็น 5 รอบด้วยกัน ซึ่งในแต่ละรอบน้องๆ จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อผ่านเคลียริงเฮาส์ด้วย โดยที่น้องๆ ทุกคนจะมีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ่งใครที่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริงเฮาส์เข้าเรียนต่อไปแล้วนั้น จะไม่สามารถที่จะสมัครสอบในรอบต่อไปได้

วิธีการสละสิทธิ์ระบบเคลียริงเฮาส์

แต่ทั้งนี้ น้องๆ สามารถทำการสละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ได้เหมือนกัน เพื่อทำการสมัครสอบในรอบต่อไปได้ โดยน้องๆ มีสิ่งที่จะต้องรู้และทำความเข้าใจ ดังต่อไปนี้…

ใครที่สามารถทำการสละสิทธิ์ได้บ้าง?

ทำได้เฉพาะผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว และต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการคัดเลือกในรอบอื่นๆ เช่น ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านเคลียริงเฮาส์ไปในรอบที่ 1/1 หรือรอบที่ 1/2 แล้วนั้น และต้องการที่จะทำการสละสิทธิ์ก็สามารถเข้าไปที่ระบบเคลียริงเฮาส์เพื่อทำการสละสิทธิ์ได้เลย เพียงเท่านี้น้องๆ ก็สามารถที่จะสมัครสอบในรอบที่ 2-5 ได้ตามปกติ

วิธีการสละสิทธิ์ทำอย่างไร?

สำหรับวิธีในการสละสิทธิ์ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางให้เราได้เลือกกัน ก็คือ

1. การสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย

การสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้วโดยตรง ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้ต้องยื่นคำร้องเพื่อขอสละสิทธิ์ที่คณะหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้ส่งหนังสือขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับทางมหาวิทยาลัยงขลานครินทร์ ภายในกำหนดเวลาสละสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดเอาไว้

เจาะเทคนิค ทำแฟ้มสะสมผลงานยังไงให้เข้าตา…

2. การสละสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ TCAS

การสละสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยน้องๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://app.cupt.net เมื่อน้องๆ ดาวน์โหลดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ไปยื่นกับที่มหาวิทยาลัย หรือจะทำการสแกนแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ ส่งผ่านไปทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็ได้ และหลังจากนั้นทาง ทปอ. ก็จะทำการส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย

** ข้อควรรู้ ในการสละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำหรับการแจ้งคืนสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยไปยัง สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะทำการผ่านระบบที่กำหนดไว้ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการสมัครครั้งถัดไป

ดัวนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า เราจะทำการสละสิทธิ์ได้จนถึง 3 วันสุดท้าย ก่อนการรับสมัครในรอบที่จะไปใช้สิทธิ์คัดเลือก ได้ทุกกรณี เพราะหากมหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาการสละสิทธิ์ไว้ชัดเจนแล้ว แต่ถ้าเราไม่ดำเนินการภายในวันที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ ทางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสละสิทธิ์นั้นให้

ต้องทำภายในวันและเวลาไหน?

การสละสิทธิ์เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกในระบบ TCAS ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว กล่าวคือ ต้องทำการสละสิทธิ์ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้เท่านั้น การสละสิทธิ์จึงจะเสร็จสมบูรณ์และได้คืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS รอบถัดไป

บทความที่น่าสนใจ

ที่มา : http://p-dome.com/disclaim-tcas61/