TCAS TCAS61 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงร่วมกัน

เตรียมตัวให้พร้อม! TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) เปิดรับสมัครตั้งแต่ พ.ค. นี้ เป็นต้นไป

Home / ข่าวการศึกษา / เตรียมตัวให้พร้อม! TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) เปิดรับสมัครตั้งแต่ พ.ค. นี้ เป็นต้นไป

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) โดยในการรับสมัครในรอบที่ 3 นี้ น้องๆ จะต้องดูข้อมูลการรับสมัคร เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้สมัคร และที่สำคัญก็คือ จำนวนที่นั่งของแต่ละคณะ/วิชาสาขาให้ดีก่อนเป็นอันดับแรกเลย เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจหรือใช้ในการวัดค่าน้ำหนักของคะแนนที่ต้องใช้ยื่นในรอบนี้ ซึ่งน้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเหล่านี้ได้จากระเบียบการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย

TCAS61 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร เดือน พ.ค. นี้

สำหรับขั้นตอนการเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อนั้น น้องๆ สามารถเลือกได้ 4 อันดับด้วยกัน แต่ที่สำคัญ!! น้องๆ ห้ามลืมดูว่าเรามีคะแนนตามเกณฑ์ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ด้วย ถึงแม้ว่าทาง ทปอ. จะเป็นผู้ที่เปิดรับสมัคร แต่เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย (ที่มีความแตกต่างกันออกไปในบางข้อ) ดังนั้นน้องๆ ควรที่จะตรวจสอบรหัสสาขาวิชาและชื่อคณะให้ถูกต้องก่อนทำการสมัครด้วยนะจ๊ะ

โดยในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของระบบ TCAS รอบที่ 3 นี้ จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาจากการสอบ กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ที่สามารถเลือกอันดับในการสมัครได้ 4 อันดับ (ย่อย) ซึ่งก็เท่ากับว่าน้อง 1 คน สามารถที่จะเลือกสมัคร กสพท ได้ และสามารถเลือกศึกษาต่อคณะอื่นๆ ได้เพิ่มอีก 3 อันดับด้วยกัน

TCAS รอบที่ 3 เดือนพฤษาคมนี้ เปิดรับสมัครแน่นอน

หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เราสามารถที่จะเลือกได้ 4 อันดับ ถ้าเราเลือกสมัคร กสพท ก็สามารถเลือกย่อยได้อีก 4 อันดับ (ของ กสพท เอง) และสามารถเลือกนอกเหนือจากนั้นได้อีก 3 อันดับ แต่ถ้าน้องๆ ไม่เลือกสมัคร กสพท ก็สามารถเลือกได้ 4 อันดับตามปกติ

เมื่อน้องๆ เลือกครบทั้ง 4 อันดับแล้ว ทาง ทปอ. จะเอาคะแนนและชื่อของน้องๆ ส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้ หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยตะทำการส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกกลับมาที่ ทปอ. เพื่อให้น้องๆ ได้ดูผลการคัดเลือกว่าเราได้หรือไม่ สำหรับน้องๆ คนไหนที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถเลือกคณะที่ต้องการเรียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น เพื่อทำการเข้าสอบการสัมภาษณ์

TCAS รอบที่ 3 เดือนพฤษาคมนี้ เปิดรับสมัครแน่นอน

ตัวอย่าง น้องวิน

มีความต้องการที่จะเข้าเรียนต่อที่ กสพท ดังนั้นน้องก็สามารถเลือกได้ดังนี้

อันดับ 1 กสพท

1.1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1.2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 รหัส… คณะ A

อันดับ 3 รหัส… คณะ B

อันดับ 4 รหัส… คณะ C

** หมายเหตุ การเรียงลำดับของ กสพท ให้เรียงตามความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ

ตัวอย่าง น้องแก้ว

ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในรูปแบบปกติ ดังนั้นน้องแก้วสามารถเลือกอันดับได้ดังนี้

อันดับ 1 รหัส… คณะ A

อันดับ 2 รหัส… คณะ B

อันดับ 3 รหัส… คณะ C

อันดับ 4 รหัส… คณะ D

** หมายเหตุ เลือกคณะ/สาขาวิชาตามความต้องการของน้องๆ

TCAS รอบที่ 3 เดือนพฤษาคมนี้ เปิดรับสมัครแน่นอน

กำหนดการในรอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) มีดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. : ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

2. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net : วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

3. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ให้ ทปอ. (ถ้ามี) : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

4. ชำระค่าสมัคร วันที่ : 9-14 พฤษภาคม 2561

5. สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ. : ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

6. ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้สถาบันอุดมศึกษา : วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

7. สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประมวลผลและจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

8. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House : วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

9. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสัมภาษณ์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

10. ผู้ที่ผ่านการคักเลือกสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561

11. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ ทปอ. : วันที่ 6 มิถุนายน 2561

12. ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2561

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ : 

TCAS ป่วน

Link : https://seeme.me/ch/thedaynewsupdate/9xOPxk

พิชิต TCAS ยังไงให้อยู่หมัด #dek61

บทความที่น่าสนใจ