TCAS ค่าสมัครสอบ มหาวิทยาลัย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แอดมมิชชัน

สรุป ค่าสมัครสอบ พร้อมค่ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / สรุป ค่าสมัครสอบ พร้อมค่ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้จะมีการรับสมัครในระบบ TCAS และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการจัดการประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ TCAS โดยในส่วนของค่าสมัครสอบในรอบต่างๆ ของ TCAS หรือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สรุป ค่าสมัครสอบ พร้อมค่ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบที่ 2 การรับแบบโควตา (มีสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ)

ค่าสมัคร ทางมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดได้เองอย่างอิสระ แต่ทั้งนี้ทาง ทปอ. จะขอเก็บค่าดำเนินการและการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัย ในรายชื่อละ 50 บาท โดยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้มีการเพิ่มค่ายืนยันสิทธิ์ในการสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยเอง

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

สำหรับ ค่าสมัครในรอบนี้ จะมีค่าสมัครสาขาวิชาละ 200 บาท และมีค่าดำเนินการ ค่ายืนยันสิทธิ์ อีก 100 บาท เช่น หากน้องๆ สมัครทั้งหมด 4 สาขาวิชา น้องๆ ก็ต้องทำการชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท (ค่าสมัครทั้ง 4 สาขาวิชารวม 800 บาท บวกกับ ค่าดำเนินการ 100 บาท) และถ้าหากน้องๆ ต้องการสมัครเพียงแค่สาขาวิชาเดียว จะต้องทำการชำระเงิน 300 บาท (ค่าสมัครสาขาวิชาละ 200 บาท บวกกับ ค่าดำเนินการ 100 บาท) เป็นต้น

รอบที่ 4 รับแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป

มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม โดยที่น้องๆ จะต้องเสียค่าสมัครเริ่มต้นที่ 150 บาท และถ้าหากน้องๆ ต้องการยื่นอันดับเพิ่มเติม จะต้องการชำระเงินเพิ่มอีก 50 บาท

รอบที่ 5 รับตรงแบบอิสระ

ค่าสมัคร ทางมหาวิทยาลัยสามารถทำการกำนหนดได้เองอย่างอิสระ (เหมือนกับรอบที่ 1 และ 2) แต่จะไม่มีการเก็บค่าดำเนินการและค่ายืนยันสิทธิ์

สำหรับค่าสมัครสอบของ สทศ. ยังคงเท่าเดิม (ยกเว้น วิชาความถนัดทางการแพทยศาสตร์ ที่มีการปรับเพิ่มเล็กน้อย)

  • ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
  • ค่าสมัครสอบ O-NET ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย โดยที่ทางโรงเรียนจะดำเนินการให้
  • ค่าสมัครสอบ วิชาความถนัดทางแพทยศาสตร์ (กสพท) 800 บาท
  • ค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ TCAS ในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง