TCAS ทปอ.

ทปอ. เผย 14 คำถามยอดฮิตของเด็กไทย TCAS รอบ 3 ปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เผย 14 คำถามยอดฮิตของเด็กไทย TCAS รอบ 3 ปี 2561

จากประเด็นคำถามและความกังวลของนักเรียนระมัธยมศึกษาที่กำลังสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบ 3 ผ่านระบบ TCAS ทปอ. จึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตเพื่อคลายความกังวลให้นักเรียน ให้มีแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดจำนวน 14 ข้อดังนี้

ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด็กไทย TCAS รอบ 3 ปี 2561

14 คำถามยอดฮิต TCAS รอบ 3 ปี 2561

1. การยืนยันสิทธิ์ เป็นอย่างไร

ถาม : ประกาศสมาคม ทปอ.ฉบับที่ 3/2561 การจัดการรอบการยืนยันสิทธิ์ เป็นอย่างไร

ตอบ : เป็นการเพิ่มโอกาสของรอบ 3 ให้นักเรียนได้มีการยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่สมัครได้ 2 ครั้ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเติมเต็มจำนวนที่นั่งตามประกาศให้ครบถ้วน เกิดผลดีกับนักเรียนที่สามารถยืนยันสิทธิ์และตัดสินใจเลือกสาขาวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบ 3 ได้สองครั้ง

2. Clearing house

ถาม : Clearing house (CH) CH3/1 และ CH 3/2 เป็นอย่างไร

ตอบ : CH 3/1 เป็นการยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ตามปฏิทินเดิม ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 หลังจากนั้น ทปอ.จะแจ้งจำนวนที่นั่งว่างให้แต่ละมหาวิทยาลัย/สาขาวิชาทราบ เพื่อส่งรายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติมกลับมาเข้าระบบเคลียร์ริงเฮ้าส์ครั้งที่ 2 นักเรียนที่พลาดโอกาสใน CH 3/1 (สมัครไม่ติด) จะมีโอกาสได้รับการประกาศรายชื่อ (สมัครติด) เพื่อยืนยันสิทธิ์ CH 3/2

3. สมัครใหม่อีกครั้งมั้ย?

ถาม : แล้วต้องสมัครเพื่อ CH 3/2 ใหม่อีกครั้งไหม

ตอบ : ไม่ต้องสมัครใหม่ ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ยุ่งยาก มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาจะใช้ข้อมูลเดิมที่นักเรียนยื่นในรอบ 3 มาบริหารจัดการให้เลย นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบในระบบ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 แล้วพบรายชื่อติดที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาไหน ให้รีบยืนยันสิทธิ์ได้ถ้าคิดว่าเป็นสาขาวิชาที่ใช่คณะที่ชอบ

4. เกณฑ์การพิจารณา CH 3/2

ถาม : เกณฑ์การพิจารณา CH 3/2 เปลี่ยนแปลงไหม

ตอบ : ไม่เลย มหาวิทยาลัย/สาขาใช้เกณฑ์เดิมทุกประการ จำนวนก็จะเรียกตามเป้าหมายรวมที่ประกาศไป เช่น CH 3/1 ยืนยันสิทธิ์ไป 20 คนจากเป้าหมาย 30 คน มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาอาจประกาศเพิ่ม 10-12 คนแล้วแต่ความต้องการของมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา

5. คะแนนต่ำสุดของแต่ละสาขาวิชา

ถาม : อยากทราบคะแนนต่ำสุดของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก

ตอบ : การคัดเลือกในรอบ 3 เป็นการรับตรงของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ดังนั้นการกำหนดเกณฑ์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ การประกาศใดๆเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ที่จะดำเนินการ นักเรียนต้องติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย/สาชาวิชาที่สมัครว่ามีประกาศหรือไม่

6. จำนวนสาขาวิชาใน CH 3/2

ถาม : จำนวนสาขาวิชาใน CH 3/2 จะยังคงจำนวนที่ 4 สาขาวิชาไหม

ตอบ : เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน จะใช้ตัวอย่างในการอธิบายดังนี้ นักเรียนเลือก 4 สาขาวิชา คือ A, B , C และ D ในกรณีที่ประกาศยืนยันสิทธิ์ CH 3/1 นักเรียนได้ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา A และ C แต่นักเรียนไม่ใช้สิทธิ์ เพราะต้องการตัดสินใจใน CH 3/2 ดังนั้นใน CH 3/2 นักเรียนจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสาขาวิชาที่เหลือคือสาขาวิชา B และ D เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนพลาดทั้ง 4 สาขาวิชาใน CH 3/1 นักเรียนอาจจะมีโอกาสได้รับการประกาศชื่อทั้ง 4 สาขาวิชาใน CH 3/2 ก็เป็นไปได้

7. การเรียก CH 3/3 และ CH 3/4 เพิ่มเติม

ถาม : จะมีการเรียก CH 3/3 และ CH 3/4 เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ตอบ : ไม่มีแน่นอน เพราะจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาประกาศทั้งสองครั้งน่าจะใกล้เคียงกับ เป้าหมายแล้ว จำนวนที่ยังอาจไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาจะนำมาเพิ่มเติมในรอบ 4 Admission

8. ไม่มีชื่อติด

ถาม : ถ้าไม่มีชื่อติดทั้ง CH 3/1 และ CH 3/2 จะต้องทำอย่างไร

ตอบ : เตรียมตัวสมัครรอบ 4 Admission ได้เลย รับสมัคร 12-16 มิถุนายน 2561 นักเรียนศึกษาระเบียบการรับสมัคร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ์ได้จากหน้า website ของ TCAS ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์

ถาม : การสอบสัมภาษณ์ จาก CH 3/1 และ CH 3/2 พร้อมกันไหม

ตอบ : นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก CH 3/1 และ CH 3/2 เป็นนักเรียนที่สมัครในรอบ 3 ด้วยเกณฑ์เดียวกัน แม้ว่าจะมีการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่จะได้รับการสัมภาษณ์ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 พร้อมกัน โดยให้ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

ทปอ.เพิ่มการยืนยันสิทธิ์ “TCAS” รอบ 3 เป็น 2 ครั้ง

Link : seeme.me/ch/goodmorningthailand/kKKPBk

10. ใครได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการ

ถาม : การบริหารจัดการโดยการเพิ่ม CH 3/2 ใครได้ประโยชน์บ้าง

ตอบ : เรียกว่า win win ได้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักเรียนที่พลาดการได้รับเลือกใน CH 3/1 จะไม่ต้องรอไปสมัครในรอบ 4 นักเรียนจะมีโอกาสได้รับการประกาศชื่อใหม่ในช่วงเวลาประมาณ 2-3 วันเท่านั้น และยืนยันสิทธิ์ได้ทันที่ ก็มีที่นั่งเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยก็ได้นักศึกษาคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และเข้ามาครบตามจำนวนเป้าหมาย

11. ผลกระทบจากการขยายเวลา

ถาม : ถ้าได้รับผลกระทบจากประกาศการขยายเวลา เช่นต้องไปต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ให้ปฏิบัติตามประกาศสมาคม ทปอ. ฉบับที่ 2/2561 ซึ่งการทำคำร้องได้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว และทปอ. ได้ประสานมหาวิทยาลัยให้นักเรียนได้รับการสัมภาษณ์ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดจากมหาวิทยาลัย/คณะวิชาที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก

12. ทำไมรอบ 3 จัดลำดับการเลือกไม่ได้

ถาม : ทำไมรอบ 3 จัดลำดับการเลือกไม่ได้

ตอบ : รอบ 3 คือ การรับตรงอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย ทปอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร การยืนยันสิทธิ์ และการประกาศผล ส่วนการกำหนดองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย จึงมีความแตกต่างกันของคะแนน เมื่อต่างมหาวิทยาลัยต่างคัดเลือก จึงไม่สามารถนำมาจัดลำดับได้

13. ทำไมรอบ 4 จึงจัดลำดับการเลือกได้

ถาม : ทำไมรอบ 4 จึงจัดลำดับการเลือกได้

ตอบ : รอบ 4 องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นการกำหนดร่วมกันของกลุ่มสาขาวิชา 10 กลุ่มองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกคือ GPAX หรือ เกรด 6 เทอม คะแนน O-NET และคะแนน GAT/PAT ซึ่งแต่ละคณะจะกำหนดสัดส่วนคะแนนตามข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ดูได้จาก tcas.cupt.net/factor.php ในรอบนี้ ทปอ. จัดการประมวลผลเอง จึงสามารถจัดลำดับได้

14. เกี่ยวกับค่าสมัคร

ถาม : ค่าสมัครรอบ 3 ถ้าสมัครทั้ง 4 สาขาวิชาเป็นเงิน 900 บาท ไปไหนบ้าง

ตอบ : ค่าสมัครสอบในรอบ 3 มีการจัดสรรให้มหาวิทยาลัย/สาชาวิชาละ 200 บาท ค่าสมัครส่วนนี้มหาวิทยาลัย/สาขาวิชานำไปใช้ในกระบวนการคัดเลือก การประกาศผล การสัมภาษณ์ และอื่นๆ ที่เหลือ 100 บาท นำมาใช้ในการบริหารจัดการส่วนกลาง ในการจัดทำระบบสมัครรวม การยืนยันสิทธิ์ การประกาศผล และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ www.facebook.com/cuptthailand

บทความแนะนำ