นักศึกษาต่างชาติ ประเทศจีน เรียนต่อต่างประเทศ

ทำไม? นักศึกษาต่างชาติ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีน เพื่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Home / ข่าวการศึกษา / ทำไม? นักศึกษาต่างชาติ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีน เพื่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเราพูดถึง ประเทศจีน ทุกคนมักจะนึกถึงเรื่องการส่งออกหรือการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศจีนกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านต่าง ๆ และหนึ่งในนั้นก็คือ ด้านการศึกษา โดยที่ระบบการศึกษาของจีนในปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

เหตุผลที่ นักศึกษาต่างชาติ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีน

จากการทำวิจัยของ Wen Wen และ Die Hu ที่ได้ทำการศึกษาและสำรวจจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีนมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นจาก 36,855 คน เป็น 442,773 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่า โดยมีนักศึกษาจากประเทศในแถบเอเชียให้ความสนใจไปศึกษาต่อที่จีนเป็นจำนวนมากในแต่ลปี โดยนับเป็น 58 % ของนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนต่อในจีน

นักศึกษาต่างชาติ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีน

โดยหลังจากทำการสำรวจนักศึกษาต่างชาติจำนวน 30 คน Wen Wen และ Die Hu ผู้เขียนผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่มีอิทธิพลต่อความนิยมของจีน

สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้น ชื่อเสียง คุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดเป็นความต้องการที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาหรือประเทศนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อเรียกร้องของจีนที่มีต่อมหาวิทยาลัยระดับโลกจำนวนมากก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ชาวเอเชียมีความสนใจศึกษาต่อที่จีน มากกว่าชาวยุโรป ในทวีปยุโรย  อเมริกาเหนือ และประเทศในแถบทะเลทรายฮารา

นโยบายการรับสมัครนักศึกษา

นโยบายการรับสมัครนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน มีความแตกต่างกันไปในด้านการยอมรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้นที่มีการสอบเข้าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ส่วนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจะมีกระบวนการที่ไม่ค่อยเข้มงวดเท่ากับการรับสมัครนักศึกษาจีน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการสนับสนุนจากรัฐบาลเองก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน โดยทางรัฐบาลจะมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 300,000 เหรียญให้กับนักศึกต่างชาติในทุกวัน และบวกด้วยค่าครองชีพที่ค่อยข้างต่ำของจีนก็จะช่วยทำให้นักศึกษาต่างชาติประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาต่างชาติ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีน

และยังรวมถึงเรื่อง แรงจูงใจทางวัฒนธรรมและสังคม กลาวคือความแตกต่างระหว่างนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกประเทศจีนเป็นจุดหมายปลายทางในการศึกษาต่อ เพราะนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสในการทำงาน จึงมีแรงกระตุ้นที่จะอยากฝึกฝนทักษะความสามารถเพิ่มด้านภาษาจีนมากกว่านักศึกษาที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

สุดท้ายแล้ว ปัจจัยที่นักศึกษาต่างชาติใช้ในการเลือกเข้าศึกต่อที่ประเทศจีนหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับประเทศต้นกำเนิดของตัวผู้เรียน และด้วยการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นในจีนด้านการศึกษา ก็ทำให้นักศึกษาต่างชาติได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดการทำงานได้ในอนาคตเมื่อเรียนจบแล้ว

ที่มา : www.scholarship.in.thwww.bachelorstudies.com

บทความที่น่าสนใจ