campus calendar Issue34 กิจกรรมมหาวิทยาลัย นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2559

Home / ข่าวการศึกษา / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2559

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2559

มาดูกันดีกว่า… เดือนนี้มหาวิทยาลัยไหนมีงานอะไรน่าสนใจกันบ้าง

555

 

1.คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรฯ เชิญร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่2/255 ในโครงการต้น กล้าจิตอาสา รวมใจเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องฟ้าใส ชั้น1 อาคาร3 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรฯ

 

2.หอศิลปวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ หอศิลป์ ม.ศิลปากร เชิญชม“การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32”  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้ – 5 มีนาคม 2559  เวลา 10.00 –19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม

 

3.หมวดวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติกเบื้องต้น วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ห้อง 4-112) ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 1463

 

4.ม.เกษตรฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2559 ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออำพวา จ.สมุทรสงคราม สอบถามกิจการนักศึกษา ม.เกษตรฯ

 

5.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT วันที่ 7 – 18 มีนาคม 2559  เวลา 09.00-16.00 น. ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

6.สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ เชิญชมนิทรรศการ “100 ภาพเขียนพฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ผลงานนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 16 มีนาคม  2559 เป็นต้นไป ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม โทร. 02-218-3645 , 02-218-3634-6

 

7.สถาบันจีน-ไทย และสถาบันการทูตและการต่างประเทศ ม.รังสิต จัดเสวนาเรื่อง “เส้นทางสายไหมทางทะเล: การค้าโบราณกับความเชื่อมโยงสมัยใหม่”วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องนิทรรศการศาลากวนอิม (อาคาร 18) ม.รังสิต โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 6515

 

8.ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ม.บูรพา จัด”ค่ายมีนาอาสาทำความดีปี59″ ค่ายที่เต็มไปด้วยเหล่าฮีโร่จากMARVEL วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

 

9.สัมผัสโลกวิศวกรรม 59 Open House วิศวฯมจพ. วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

10.ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดสัมมนา “Decoding Marketing Crisis 2016”  วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 สอบถามห้องภาควิชาการตลาด ชั้น1 อาคารไชยยศสมบัติ1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โทร. 02-218-5794-5 หรือ www.cbs.chula.ac.th

 

 

 

 นิตยสาร Campus Star V.34

Facebook : https://www.facebook.com/CampusStars

Cover34-2