โรงเรียนนานาชาติ

บางกอกเพรพ 15 ปีแห่งความภาคภูมิใจ – โรงเรียนนานาชาติแถวหน้าของไทยระดับสากล

Home / ข่าวการศึกษา / บางกอกเพรพ 15 ปีแห่งความภาคภูมิใจ – โรงเรียนนานาชาติแถวหน้าของไทยระดับสากล

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ (Bangkok international Preparatory & Secondary School) ได้ฉลองครบรอบ 15 ปี อย่างเป็นทางการ ผ่านการแสดงชุดพิเศษ “Celebration of a Spectacular Journey” อย่างยิ่งใหญ่ สะท้อนปรัชญาโรงเรียน ความสำเร็จและการเฉลิมฉลอง โดยมีนักเรียนร่วมแสดงกว่า 200 ชีวิต และผู้ปกครอง รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย ณ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ สุขุมวิท 77

บางกอกเพรพ 15 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนนานาชาติแถวหน้าของไทยระดับสากล

การแสดงชุดพิเศษ “Celebration of a Spectacular Journey” ของโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ได้นำบทเพลง และดนตรีจากหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกต์ผ่านการแสดง ร้องประสานเสียงบรรเลงจากวงออร์เคสตรา และการประพันธ์บทกวีอย่างสร้างสรรค์จากเด็กๆ ชั้น Year1-Year13 อายุ 6-18 ปี พร้อมสอดแทรกแนวคิด 11 ข้อหลักของโรงเรียน (Internationally minded, Respect, Problem Solver, Active Learners, Honest, Caring, Team Workers, Responsible, Resourceful, Communicators, และ Community Minded) ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จ ที่มีมาโดยตลอดระยะเวลา 15 ปี ของโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพได้อย่างลงตัว ก่อนปิดงานด้วยการแสดงดอกไม้ไฟกลางแจ้งสุดอลังการ

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ

นางภัทราดา ยมนาค ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ กล่าว “รู้สึกดีใจที่ได้เห็นโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่โตเร็วที่สุด ทั้งในแง่ของจำนวน คุณภาพ และศักยภาพนักเรียน อีกทั้งได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีมากจากผู้ปกครองต่างชาติและไทยมาโดยตลอด ซึ่งเรามีความมุ่งหวังสูงสุดที่จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เป็นแถวหน้าของประเทศไทยและในระดับสากล”

หลักสูตรการเรียนการสอนตามระบบอังกฤษ

นอกเหนือหลักสูตรการเรียนการสอนตามระบบอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนตามแนวการศึกษาแบบองค์รวม หรือ Holistic ซึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพยังได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างประเทศ Eco School organization ที่ร่วมกับ United Nations(UN) และ World Wildlife Fund (WWF)

โดยถือเป็นโรงเรียนแรกในไทยและเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สองของโลก ที่ได้รับสถานะ ‘ธงสีเขียว’ (Green Flag) ซึ่งเป็นสถานะขั้นสูงสุดของ Eco-Schools Organization เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยผ่านการริเริ่มและปฏิบัติการของ Eco Team ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มนักเรียน ผ่านกิจกรรม เช่น การแยกขยะ การจัดการลดการใช้พลาสติก และการนำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงรณรงค์และปลูกฝังการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านเนื้อหาการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในโรงเรียนอีกด้วย

“นอกจากด้านวิชาการ เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านดนตรี กีฬา การเป็นผู้นำ การเตรียมพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันมีจิตสาธารณะ และเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพแบบยั่งยืน” นางภัทราดา ยมนาค กล่าวเสริม

โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ถึง 18 ปี ภายใต้การจัดการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั้นที่ผ่านการจบระดับชั้นมัธยม 6 มาแล้วทั้งสิ้น 7 รุ่น และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 200 คน อีกทั้งยังได้การตอบรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก มากมาย อาทิ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ไทย ฯลฯ

ให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียนการสอน

มร. ดันแคน สโตนเฮาส์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ กล่าว “โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบอังกฤษ (British Curriculum) และ AQA Baccalaureate ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวใหม่ ที่รองรับ ส่งเสริม และปลดล็อคศักยภาพความสำเร็จให้นักเรียน เสมือนพาสปอร์ตสู่ประตูการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียนการสอน โดยยังคงสัดส่วนนักเรียนไทยที่ 40% และต่างชาติที่ 60% ทั้งสองแคมปัสเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้โดยมีนักเรียนนานาชาติหลากหลายท่ามกลางบรรยากาศแบบนานาชาติกว่า 30 เชื้อชาติ ให้เด็กๆ ได้เสริมทักษะการปรับตัวและพัฒนาตัวเองในบรรยากาศที่นานาชาติอย่างแท้จริง”

เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ

Bangkok International Preparatory and Secondary School (โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ) เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาชั้นนำในประเทศไทย หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพอ้างอิงจากหลักสูตรประจำชาติของประเทศอังกฤษ โดยเปิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนหลักสูตร IGCSE อันเข้มงวดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ A-level ซึ่งได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งจะเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพมีความภาคภูมิใจในการศึกษาระดับนานาชาติ ที่ครบวงจรของโรงเรียน โดยมีนักเรียนจากกว่า 39 เชื้อชาติ ซึ่งทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักเรียนจะได้พัฒนาความเป็นตัวตนของตัวเองในขณะเดียวกันก็จะได้เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความเชื่อของประเทศอื่นๆ ด้วยโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ: เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับชีวิตในสังคมนานาชาติ เชิญศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkprep.ac.th

บทความแนะนำ