Open house โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ชูจุดแข็ง สร้างนักเรียนด้านวิทย์และเทคโนโลยี

Home / ข่าวการศึกษา / โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ชูจุดแข็ง สร้างนักเรียนด้านวิทย์และเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School – KMIDS) โรงเรียนนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรก!!ที่เน้นการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสถาบัน ฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตนวัตกรรมชั้นยอดเป็นทุนเดิม จึงมีความมุ่งหวังให้โรงเรียน เป็นแล็บวิจัย ที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติและของโลก

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า KMIDS OPEN HOUSE 2019

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) เรามุ่งสร้างผู้เรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้หลักสูตรและระบบการศึกษา อิงมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา และเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา ด้วยการผสมผสานกับหลักสูตรไทย

สร้างคุณสมบัตินักเรียนให้มีความเป็นผู้นำ

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ KMIDS ได้นำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาทิ การใช้หุ่นยนต์ ในการสอนวิชา STEM With ROBOTICS จาก Carnegie Mellon University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ด้าน Software Engineering และด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้น ผนวกกับนวัตกรรมที่ทันสมัย

KMIDS OPEN HOUSE 2019

ทางโรงเรียนได้จัดงานเปิดบ้าน “KMIDS OPEN HOUSE 2019” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตรของโรงเรียน พูดคุยกับครูชาวต่างชาติ และด้วยความตั้งใจที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

ภายในงานเปิดบ้าน KMIDS

ภายในงานจะได้สัมผัสกับการเรียนการสอนยุคใหม่ ที่มีเครื่องมือและสื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมการเปิดตัว หุ่นยนต์แขนกล DOBOT MAGICIAN (Robotic Arms) ที่ทางโรงเรียนนำมาใช้เป็นเครื่องมือสอนนักเรียนเป็นแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย

หุ่นยนต์แขนกล DOBOT MAGICIAN (Robotic Arms)

ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนนั้นมีพื้นฐานภาษา C หรือ Python ในทุกระดับชั้น และการควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้ทำงานตามที่ต้องการด้วยการโปรแกรม ด้วยการพัฒนาตัวหุ่นยนต์ Dobot ให้ทำงานได้หลากหลาย รวมถึงสามารถต่ออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์และหุ่นตัวอื่นๆ ได้ทั้งยังฝึกทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต ทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นโอกาสที่กว้างขวางขึ้นจากการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้นักเรียนกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต”

ครูผู้สอนเป็นชาวอเมริกันและอังกฤษ

ในส่วนของครูผู้สอนยังเป็นครูชาวอเมริกันและอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ในการสอน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ MIT, Harvard, UCLA, U of Glasgow, Columbia University เป็นต้น

ความร่วมมือจากคณะต่างๆ ใต้สังกัดลาดกระบัง..

และการที่ KMIDS อยู่ภายใต้สังกัดสถาบันฯ ลาดกระบังยังทำให้ได้รับความร่วมมือจากทางคณะ ต่าง ๆ โดยมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ โดยทางคณะยังได้ให้โควตาในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากว่า 100 ที่นั่ง

แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์

ผลงานอันโดดเด่น : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการเข้าแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO) หรือการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ จนมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งในระดับนานาชาติทั้ง 2 ปี

โดยการแข่งขัน WRO เป็นการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ในด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปี ประเทศสมาชิกจะเวียนประเทศกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อ Food Matters

KMIDS เป็นโรงเรียนที่เน้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องจาก KMIDS เป็นโรงเรียนที่เน้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้มีเด็กนักเรียนสนใจเข้าร่วมแข่งจำนวนมาก ซึ่งต้องผ่านการแข่งขันคัดเลือกกับทางโรงเรียน ตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ จากบุคลากรที่โรงเรียนเตรียมไว้ โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา โรงเรียน สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าส่งนักเรียนเข้าแข่งในระดับชาติ 6 ทีม และได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 และได้ส่งตัวแทนไปแข่งในระดับนานาชาติทั้งหมด 2 ทีม

และในปี 2018 ล่าสุด ทางโรงเรียนได้ส่งทีมเข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด 9 ทีม และได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ทีม จากประเภทต่าง ๆ แต่มีเพียง 3 ทีมเท่านั้นซึ่งได้เข้าแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึ่งทีม KMIDS_Your pace or mine? นั้น ได้รับตำแหน่งชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open Category) ระดับ Senior ในระดับประเทศ ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ (NANO) , พสิษฐ์ รัตนพันธุ์ศรี (Ken) และณัฐชยา หงส์ศรีทอง (PLOY)

หุ่นยนต์สร้างขึ้นด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของอาหาร

ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ (NANO) นักเรียนระดับชั้นเกรด 11 ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่าวว่า “หุ่นยนต์ที่ได้ประดิษฐ์นั้น สร้างขึ้นด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารเช่นกัน โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของปรับปรุงคุณค่าอาหาร ก็ตั้งคำถามว่า ในเรื่องของอาหาร มีอาหารอะไรน่าสนใจในอนาคตบ้าง และพบว่า สไปรูรีน่า นั้น เป็นสาหร่ายที่ทางองค์การสหประชาชาติบอกว่าเป็นอาหารแห่งอนาคต เพราะมีสารอาหารที่มีคุณค่าอยู่สูงมาก และมีโปรตีนเทียบเท่าหรือสูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดเสียอีก แม้ว่าปัจจุบัน จะมีฟาร์มที่ผลิตสาหร่ายชนิดนี้อยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดูแล จนอาจส่งผลให้คุณภาพของสาหร่ายต่ำลงหรือมีปริมาณผลผลิตน้อยลง

การทำงานของหุ่นยนต์

ทางทีมจึงได้ช่วยกันคิดสร้างหุ่นยนต์ที่จะมาลดข้อด้อยเหล่านั้นลง สิ่งที่ทางทีมได้สร้างขึ้นคือการสร้างหุ่นยนต์แขนกล ที่เคลื่อนไปตามแกนบนโหลปลูกสาหร่าย ซึ่งจะคอยตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมของน้ำ และเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยการดูดน้ำมากรองสาหร่ายออกเมื่อครบกำหนดวันที่สาหร่ายเติบโตในระยะที่เหมาะสม ก่อนที่จะส่งไปล้างทำความสะอาดของเหลวที่มีสภาพเบสสูง เพื่อให้คนกินได้

จากนั้นเครื่องจะดูดน้ำที่ผ่านการกรองกลับไปที่โหล เติมหัวเชื้อสาหร่าย เติมสารอาหาร รอให้สาหร่ายเติบโตและย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง นั่นก็คือที่มาของการคิดค้นและเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศในที่สุด”

ที่สุดของความภาคภูมิใจในโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) นั่นคือ เราจะมุ่งหวังเดินหน้าและพัฒนา นักเรียนและโรงเรียน ให้ดีมีคุณภาพก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด “ค้นพบชีวิต ค้นพบอนาคต” Discover Life Discover Future

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmids.ac.th

บทความแนะนำ