โรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

ร.ร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ต้นแบบสายวิทย์ฯ ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ

Home / วาไรตี้ / ร.ร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ต้นแบบสายวิทย์ฯ ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมแถลงข่าวเปิดตัว “โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า” โรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของไทย วันที่ 24 พ.ค. 2559 ที่จะถึงนี้

ร.ร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

โรงเรียนต้นแบบสายวิทย์ฯ ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (1)

“โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า” โรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของไทย

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School – KMIDS) เป็นโรงเรียนสังกัดวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สจล. มาตรฐานระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่เกรด 7-12 (หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลักโดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา และเน้นหลักการแบบ STEM ที่บูรณาการ
สาขาวิชาการสำคัญๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะเปิดรับนักเรียนชั้นเกรด 7 (ม.1) และเกรด 10 (ม.4) รุ่นแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 นี้เป็นต้นไป โดยรับนักเรียนชั้นละ 250 คน พร้อมเปิดตัวแถลงข่าวในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นี้ เวลา 10.30 – 12.30 น. ที่โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักหอสมุดกลาง  ลองมาชมภาพจำลองของโรงเรียนกันก่อนค่ะ สวยงาม น่าเรียนมากๆ เลย

ภาพบรรยากาศ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (1)

ร.ร.ต้นแบบสายวิทย์ฯ ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (2)

โรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของไทย

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (3)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (4)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (6)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะเปิดรับนักเรียนชั้นเกรด 7 (ม.1) และเกรด 10 (ม.4) รุ่นแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 นี้เป็นต้นไป

ร.ร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (8)

บรรยากาศ น่าเรียนมาก

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (9)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (5)

ข้อมูลจาก: PR Kmitl

  • โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School – KMIDS)

Website : http://kmids.ac.th/ , Facebook : https://www.facebook.com/KMIDSchool

บทความแนะนำ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ชูจุดแข็ง สร้างนักเรียนด้านวิทย์และเทคโนโลยี