มมส โรงเรียนสาธิต

ยกเลิกประกาศ ห้ามนักเรียนร้องไห้ – ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

Home / ข่าวการศึกษา / ยกเลิกประกาศ ห้ามนักเรียนร้องไห้ – ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

จากกรณีที่โลกออนไลน์แชร์ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เรื่อง ข้อปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เกี่ยวกับการหักคะแนนของนักเรียนที่ว่า หากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ ให้หักคะแนนนั้น

ยกเลิกประกาศ ร.ร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม)

ทดสอบรับ นร.เข้าเรียน  สั่งแก้ประกาศแล้ว ย้ำ รร.ให้เน้นคุ้มครองดูแลพัฒนาการให้สมวัย

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) กล่าวว่า “หลังจากได้เห็นประกาศฉบับดังกล่าว จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จากผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่ช่วงเช้า อธิการบดีไม่ได้เห็นด้วยกับประกาศฉบับนี้ ซึ่งได้เสนอแนะและสั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียน แก้ประกาศทันที โดยให้ใช้เกณฑ์ใหม่ที่เหมาะสม ในการรับเด็กเข้าเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอโทษผู้ปกครอง และทุกท่านที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ในการนี้ อธิการบดีสั่งเน้นย้ำให้ทางผู้บริหารโรงเรียน ได้ตระหนักบนหลักพื้นฐานที่ดี ที่ควรปฏิบัติกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม เสมอภาค เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ส่งเสริมมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน คุ้มครองดูแลพัฒนาการให้สมวัย ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบและรีบแก้ไขทันที”

และล่าสุด ในช่วงเที่ยงของวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้ลงนาม ออกประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เรื่อง ข้อปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการ นักเรียนระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 และมีการประเมินพัฒนาการในวันที่ 5- 6 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ทางโรงเรียนฯขอประกาศข้อปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ดังนี้

1.นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินพัฒนาการครบทุกฐาน

2.การประเมินพัฒนาการจะพิจารณาจากความพร้อมด้านต่าง ๆของผู้รับการประเมิน

3.ขอความร่วมมือผู้ปกครองรอรับนักเรียนในจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ลงนามวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และขอยกเลิกประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เรื่อง ข้อปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

ประกาศ ข้อปฏิบัติ ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)

ประยุกต์ ศรีวิไล

บทความแนะนำ