นักเรียน มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต PIM

นี่สิ โรงเรียนในฝัน!! เรียนสนุก ลงมือทำจริง ร.ร.มัธยมต้นแบบการเรียนรู้ | สาธิต PIM

Home / วาไรตี้ / นี่สิ โรงเรียนในฝัน!! เรียนสนุก ลงมือทำจริง ร.ร.มัธยมต้นแบบการเรียนรู้ | สาธิต PIM

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ โรงเรียนสาธิต PIM แหล่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่เรียนรู้ในเฉพาะหนังสือและห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นทักษะการบริหารจัดการ และการสื่อสารด้านภาษา พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน มุ่งพัฒนาสู่สากล

รู้จัก โรงเรียนสาธิต PIM

ซึ่งในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้องๆ ทุกคนไปรู้จักกับ โรงเรียนสาธิต PIM แหล่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โรงเรียนธรรมดาๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้และทำในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบหรือถนัด อีกด้วย

 โรงเรียนสาธิต PIM

สำหรับ โรงเรียนสาธิต PIM เป็นโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรก ชั้น ม.1 ในเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนของสาธิต PIM มีทั้งหมด 6 ชั้นด้วยกัน แบ่งออกเป็นห้องเรียนจำนวน 30 ห้อง และห้องประกอบการอีกจำนวน 13 ห้อง ซึ่งในทุกห้องเรียนเป็นห้อง Digital Classroom ใช้สื่อการสอนที่มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมกับการสร้างบรรยากาศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเสริมสร้างการใฝ่รู้ การสืบค้นและการค้นคว้าตลอดเวลา

โดยการออกแบบอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิต PIM ได้รับแนวคิดมาจาก Green Building ที่ได้มีการออกแบบอาคารเรียนให้มีความโปร่งโล่งใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด ประหยัดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และยังมีความปลอดภัยสูง อีกด้วย

ความโดดเด่นของโรงเรียนสาธิต PIM

ความโดดเด่นของโรงเรียนสาธิต PIM

1. เป็นเลิศตามความถนัด

ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตามความถนัด เพื่อให้มีเป้าหมาย แรงบันดาลใจ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด

2. เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็กๆ ได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจได้ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

3. สร้างนักบริหารจัดการที่เก่งและดี

สำหรับ ในทุกสาขาอาชีพล้วนต้องอาศัยฐานทักษะบริหารจัดการ และคุณธรรมจึงจะประสบความสำเร็จ นักเรียนโรงเรียนสาธิต PIM จะได้เรียนรู้และฝึกทักษะดังกล่าว ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีเต็ม

4. เน้นทักษะการสื่อสาร

โดยทาง โรงเรียนจะจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมให้นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ในห้องเรียนและชีวิตประจำวันจากอาจารย์เจ้าของภาษา

10 ห้องเรียนมหัศจรรย์ ของโรงเรียนสาธิต PIM

ห้องเรียน 

1. ห้องเรียน

บริเวณชั้น 2 จะเป็นห้องเรียนของน้องในระดับชั้น ม.1 ภายในห้องเรียนจะมีโต๊ะเรียนสำหรับนักเรียนทุกคนที่ออกแบบมาให้นั่งเรียนได้อย่างสบาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีล็อคเกอร์และมุมพักผ่อนหลังห้อง

Smart Classroom 

2. Smart Classroom

บริเวณชั้น 2 ห้อง Smart Classroom ห้องที่ออกแบบมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เป็นอิเล็คทรอนิกส์ในการโยนคำถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกคิด และโต้ตอบกลับมาได้ หรือเป็นรูปแบบของ การ Discuss ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเรียนที่นักเรียน และครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริเวณชั้น 5 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เราใช้เป็น MAC LAB เตรียมไว้สำหรับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้

ห้องศิลปะ

4. ห้องศิลปะ

บริเวณชั้น 5 ห้องศิลป และห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ 70 ที่นั่ง ใช้สำหรับเวลา มีการสัมมนา หรือมีการเชิญ Guestspeaker มาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

5. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

บริเวณชั้น 6 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องที่น้องๆ จะเรียนรู้เกี่ยวกับทางกายภาพหรือด้านชีววิทยา อย่างเต็มที่ ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่สมจริงทุกอย่าง

 ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์

6. ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์

บริเวณชั้น 6 ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ ห้องแห่งการเรียนรู้ที่น้องๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ ในการเรียนรู้ในด้านชีวฟิสิกส์ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้ทดลองฝึกทำกันอย่างมากมาย

ห้องปฏิบัติการเคมี

7. ห้องปฏิบัติการเคมี

บริเวณชั้น 6 ห้องปฏิบัติการเคมี นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้ทางด้านเคมีจากหนังสือแล้ว น้องๆ ยังได้ฝึกทำการทดลองเองอีกด้วย 

Activity Room

8. Activity Room

บริเวณชั้น 5 Activity Room ห้องที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะบริหารจัดการ โดยภายในห้องจะมีทั้งกิจกรรมที่เป็น หมากล้อม และบอร์ดเกม ฯลฯ

ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากล

9. ห้องดนตรี

บริเวณชั้น 5 ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากล รวมถึงห้องซ้อนดนตรี+ห้องอัดเสียง สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทำโปรเจคเพลงของตนเอง

ห้องสมุด

10. ห้องสมุด (ชั้นใต้ดิน)

รูปแบบของห้องสมุดจะเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ หมุนเวียนกันไป ภายในออกแบบพื้นที่มาให้มีมุมพักผ่อน และมุมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือภายในห้องสมุด หนังสือในห้องสมุดประกอบด้วย หนังสือวิชาการ หนังสืออ่าน นอกเวลา หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาและค้นหาตัวเอง การ์ตูน หนังสือสร้างทักษะอาชีพต่างๆ เช่น ตำราอาหาร การจัดสวน การวาดภาพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะมีจำนวนและความหลากหลายเพิ่มขึ้นทุกปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (2 ภาคการศึกษาต่อปี) 

 • โดยมี ค่าธรรมการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 65,000 บาท และรวมเป็นค่าธรรมการศึกษา (ต่อปีการศึกษา) 130,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประกอบด้วย

 • ค่าเล่าเรียน และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยอาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ
 • การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
 • แบบเรียนภาษาไทย
 • การตรวจสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวม

 • ค่าอาหารกลางวัน (เหมาจ่ายต่อเทอม)
 • เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
 • อุปกรณ์ iPad** และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่มี) และแอพพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนการสอน
 • แบบเรียนต่างประเทศ (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน (เรียนก่อนเปิดเทอม)
 • ค่าทดสอบภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)
 • เงินมัดจำประกันความเสียหาย (จ่ายคืนเมื่อพ้นสิทธิ์สถานภาพการเป็นนักเรียน)

** หมายเหตุ

 • โรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (อัตราเพิ่มไม่เกิน 10% ต่อการปรับแต่ละครั้ง)

น้องๆ คนไหนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 โรงเรียนสาธิต PIM สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ : http://onlineapp.regsatit.pim.ac.th/login

เว็บไซต์ โรงเรียนสาธิต PIM : www.satit.pim.ac.th

Facebook : SATIT PIM

บทความที่เกี่ยวข้อง