การจัดอันดับ ชื่อโรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาล

รวม 10 โรงเรียนชื่อน่ารัก ฟรุ้งฟริ้ง ที่มีระบบการเรียนการสอนดีเยี่ยม

Home / วาไรตี้ / รวม 10 โรงเรียนชื่อน่ารัก ฟรุ้งฟริ้ง ที่มีระบบการเรียนการสอนดีเยี่ยม

หลังจากที่ แคมปัส-สตาร์ เคยได้นำเสนอเกี่ยวกับโรงเรียนน่าเรียน โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม และค่าเทอมของโรงเรียนต่างๆ กันไปบ้างแล้ว ดังนั้นในบทความนี้ เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม ที่มีชื่อน่ารัก แต่มีระบบการศึกษาที่เป็นเลิศ มาบอกกัน 10 โรงเรียนด้วยกัน จะมีที่ไหนบ้าง? ตามมาดูไปพร้อมๆ กันได้เลย

น่ารักอ่ะ! 10 ชื่อโรงเรียนที่ความฟรุ้งฟริ้งมาก

1. โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า ตั้งอยู่ที่ ถนนนางลิ้นจี้ ซอย 6 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงเรียนสร้างขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก สิ่งที่ต้องเป็นเหลี่ยม เช่น เสา ก็จะทำเป็นเสากลมๆ มนๆแทน แม้กระทั่งบันไดก็มีขั้นเตี้ยๆ และห้องน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ เหมาะสมกับการก้าวเดินของเด็ก โดยมีหลักสูตรการสอน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3

2. โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538 สำหรับสภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและพื้นที่ภายในโรงเรียนมีลักษณะและรูปแบบที่สวยงาม มีความร่มรื่นและโปร่งสบาย ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังมีลานสันทนาการและสนามหญ้ากลางแจ้งเอาไว้ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ กันอีกด้วย ระดับการศึกษาถูกแบ่งออกเป็น ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล (หลักสูตร 3 ปี) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของในโรงเรียนมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

โรงเรียนใจรักอนุบาล

3. โรงเรียนใจรักอนุบาล

ตั้งอยู่ที่ ซ.ปุณณวิถี 29 ถ.สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ โดยโรงเรียนใจรักอนุบาลจะเน้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียน โดยยึดหน่วยการเรียนเป็นหลัก จัดกิจกรรมให้ความถนัด ความสนใจเน้นประสบการณ์ตรง ผึกทักษะการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึกการมีวินัย มีสมาธิ และนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆ ลองฝึกคิด จินตนาการ และสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามที่เด็กๆ ถนัดหรือสนใจ โดยให้ความสำคัญ 3 ส่วน คือ ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.jai-rak.com

4. โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย

สำหรับ โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ตั้งอยู่ที่ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ไม่ใช่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนอนุบาลช้างน้อยได้สร้างสรรค์ห้องกิจกรรมไว้ให้สำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะเลย ทั้ง SMART GYM ห้องฝึกทำอาหาร ให้เด็กๆ ได้มีการฝึกทักษาะทางสังคม เรียนรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสที่ลานหิน สนามทราย และสนามหญ้าที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ อย่างสนุกสนามและมีความปลอดภัย ทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 1 ถึงระดับอนุบาล 3

 โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

5. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ที่ 59 ซอย ลาดพร้าว 124 ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ สำหรับบรรยากาศภายในโรงเรียนจะเน้นความร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ห้องเรียนที่รายล้อมไปด้วยมุมการเรียนรู้ เน้นให้เด็กๆ ได้ทำกิรรมมากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอ่านเดียว และฝึกให้เด็กๆ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ การเรียนการสอนจะมีตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กถึงอนุบาล 3 ส่วนหลักสูตรการศึกษาของที่นี่จะเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการคิด และวิชาการ เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.changphueak.com

6. โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก

เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน และมีอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน มีโรงอาหารที่สะอาด กว้างขวาง ถูกสุขลักษณะ และยังได้รับรางวัลโรงอาหารมาตราฐานดีเยี่ยมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำหรับเอาไว้ทำกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มความให้กับเรียนด้วย ก็คือ บ้านไม้บล็อคศาลาคณิตศาสตร์ ห้องค้นคว้าห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.anubansansanook.com

7. โรงเรียนอนุบาลลูกหนู

ตั้งอยู่ที่ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เป็นทั้งโรงเรียนอนุบาลและเนอร์สเซอรี่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น กิจกรรมหลากหลาย อาหารถูกหลักอนามัย และภายในโรงเรียนยังมีความสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับขนาดวัยของเด็กที่กำลัง เรียนรู้ อีกทั้งครูผู้สอนที่มีความสามารถและเทคนิคการสอนที่ดีเยี่ยม เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นจากสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ โดยครูผู้สอนจะใช้ทักษะในการเชื่อมโยงการทำกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในรายวิชาเองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน ระดับการศึกษาเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

8. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

สำหรับ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กรุงเทพฯ จะเน้นให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม เน้นการเรียนรู้ ที่ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และลงมือทำจริง โดยที่เด็กๆ สามารถเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ พร้อมทั้งนี้ยังได้รับการฝึกทักษะจากสื่อที่หลากหลายและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ทั้งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยจะคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในทุกด้าน ระดับการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่แบ่งออกเป็น ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.kukai.ac.th

9. โรงเรียนยอดดวงใจ

โรงเรียนยอดดวงใจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3) และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป. 6) นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ภายในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กๆ ทำกันอีกมากมาย ทั้งกีฬา ดนตรี ฯลฯ นอกจากเด็กยังได้เรียนไปพร้อมๆ กัน 3 ภาษาเลยทีเดียว ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

10. โรงเรียนอนุบาลนกน้อย

โรงเรียนอนุบาลนกน้อย จัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ ส่งเสริมทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย ซึ่งจะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามแบบไทย และนอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ฝึกภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติอีกด้วย พัฒนาทักษะไหวพริบ ด้วยเทคโนโลยีผ่านการเล่นหรือจากการทำกิจกรรมต่าๆ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ไปจนถึงอนุบาล 3

บทความที่เกี่ยวข้อง

————————–

ที่มา : www.noknoy.info, kiddymaster.comdaily.rabbit.co.th