ค่าเทอม ค่าเทอมโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน

ค่าเทอม โรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560

Home / ข่าวการศึกษา / ค่าเทอม โรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560

หลังจากที่ แคมปัส-สตาร์ เคยนำเสนอ ค่าเทอมของ 20 โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ประจำปี 2560 กันไปแล้ว ครั้งนี้ก็มาถึงค่าเทอมของระดับประถมศึกษากันบ้าง ดูเอาไว้ก่อน จะได้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งค่าแรกเข้า ค่าเทอม ค่าปรับพื้นฐาน ค่าเรียนซัมเมอร์ ฯลฯ เพื่อให้ลูกๆ ของเราได้เรียนในโรงเรียนที่ปราถนา จะมีโรงเรียนไหนบ้าง? ตามมาดูกันเลย

ค่าเทอม โรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560

1. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน โดยคำว่า “เขมะสิริอนุสสรณ์” มีความหมายว่า “ระลึกถึงเกษมศรี” เปิดทำการสอน เมื่อ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475 โดยรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีปรัชญาของโรงเรียน คือ “นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10170

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 

 • ค่าแรกเข้า 50,000 บาท
 • ค่าปรับพื้นฐาน 5,000 บาท
 • ค่าเทอม 22,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.khemasiri.ac.th

2. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกหญิงแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแรกในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1696

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : ประมาณ 80,000 บาท/ปี

เว็บไซต์ : http://ascs.ac.th

3. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับกาสถาปนาขึ้นโดยคณะคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 165 ปี เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 

 • หลักสูตรปกติ 40,000 บาท/เทอม (ค่าแรกเข้าแล้วแต่จะบริจาค)
 • หลักสูตร Eng 120,000 บาท/เทอม (ค่าแรกเข้าขั้นต่ำ 100,000 บาท)

เว็บไซต์ : www.bcc.ac.th

4. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เป็นโรงเรียนสตรีและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 70,000 บาท/ปี

เว็บไซต์ : www.sjc.ac.th

5. โรงเรียนราชินี

เป็นโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งของไทย ผู้ทรงให้กำเนิดโรงเรียนคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2447 ณ ตึกแถวมุมถนนอัษฎางค์และถนนจักรเพชร ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ตึกริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองตลาด และมีการเปิดรับนักเรียนกินนอนขึ้นใน พ.ศ. 2448 และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ขอพระราชทานย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ ตึกสุนันทาลัย จนถึงปัจจุบัน

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : ประมาน 30,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.rajini.ac.th

6. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย ได้รับการสถาปนาจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :

 • ค่าแรกเข้า 66,600 บาท
 • ค่าเทอมเทอมต่อไป 30,000-35,000 บาท

เว็บไซต์ : www.sd.ac.th

7. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :

 • ค่าแรกเข้า 47,000 บาท
 • ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.sf.ac.th

ภาพนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

8. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

โรงเรียนเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรสองภาษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งชายและหญิง

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :

 • ค่าแรกเข้า 38,000 (มีค่าปรับพื้นฐาน 4,000 บาท)
 • เทอมต่อไป 34,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.swm.ac.th

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 25,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : http://school.bsru.ac.th

10. โรงเรียนราชวินิต

ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำว่า “ราชวินิต” เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า “สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชอุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะชำ วังสวนกุหลาบ และเริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 17,500 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.rachawinit.ac.th

11. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำว่า “เซนต์คาเบรียล” ในชื่อโรงเรียนนั้น มาจากชื่อคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการศีกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคุณภาพของนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบไป ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :

 • ค่าแรกเข้า 90,000 บาท
 • ค่าเทอม 30,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.sg.ac.th

12. โรงเรียนราชินีบน

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่ตึกถนนอัษฎางค์ ผู้ทรงให้กำเนิดโรงเรียนคือ สมเด็จพระราชปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เพื่ออบรมให้เป็นนักเรียนผู้ดีที่ทันสมัย แต่คงความเป็นกุลสตรีที่งดงาม เพรียบพร้อมในทุกๆ ด้าน สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประทานนาม โรงเรียนว่า “โรงเรียนราชินีบน” เมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นต้นมา

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :

 • ค่าแรกเข้า ค่าบำรุง 200,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • ค่าเทอมประมาณ 20,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.rajinibon.ac.th

13. โรงเรียนอรรถมิตร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527 โดยเริ่มแรกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลอรรถมิตร” มีอาจารย์อุษณีษ์ สิงคาลวณิช เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้รับใบอนุญาต อาจารย์รัตนา วศินระพี เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ขจรศรี ฤกษ์จำนง เป็นผู้อำนวยการ ในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนระดับประถมศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอรรถมิตร” จากนั้นโรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2541

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 31,500 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : http://attamit-school.com

14. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ก่อตั้งโดยอธิการิณีเซราฟิน เดอมารี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยกเป็นโปรแกรมสองภาษา หรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่ เกรด 1 – เกรด 12

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :

 • ค่าแรกเข้า 35,000 บาท
 • เทอมต่อไป 24,000บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.shc.ac.th

15. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

เป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนเครือสารสาสน์ ที่มีอยู่ทั้งหมด 37 แห่งด้วย เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากได้รับอนุญาต โรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 41,800 บาท/เทอม

เว็บไซต์ : www.ektra.ac.th

16. โรงเรียนสาธิตบางนา

ก่อตั้งขึ้นมาได้จากการมองการณ์ไกลของคุณรัตน์ ศรีไกรวิน อดีตรองประธานศาลฏีกา ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กไทยในเมืองใหญ่ที่มีสภาพการจราจรที่แออัด จึงคิดที่จะสร้างโรงเรียนย่านชานเมือง ให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีบรรยากาศใกล้เคียงกับธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนการสอน และปฏิบัติกิจกรรม, กีฬา เป็นต้น

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 

 • ค่าเทอม 26,000 บาท (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าเรียนพิเศษ)

เว็บไซต์ : www.satitbangna.ac.th

17. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ

เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : 

 • ค่าแรกเข้า 100,000 บาท
 • ค่าเทอม 420,000 บาท (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง)

เว็บไซต์ : http://prathom.swu.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

———————-

ภาพจาก : www.swm.ac.th