ปริญญาโท ปริญญาโทอินเตอร์ สมัครเรียน เรียนต่อ

รับสมัครแล้ว! ป.โทอินเตอร์ M. ENG แบบ Dual Degree โดย จุฬาฯ และ Warwick

Home / ข่าวการศึกษา / รับสมัครแล้ว! ป.โทอินเตอร์ M. ENG แบบ Dual Degree โดย จุฬาฯ และ Warwick

   ท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขัน บนโลกที่ไร้พรมแดน ความรู้เป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดและสร้างโอกาสในการแข่งขันได้ การเรียนรู้เฉพาะด้านอาจไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในวิชาชีพใด รวมถึงผู้ที่เรียนจบในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ การมีององค์ความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวที่ได้จากการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการขององค์กร การแสวงหาความรู้โดยการศึกษาต่อเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

รับสมัครแล้ว! ป.โทอินเตอร์ M. ENG

แบบ Dual Degree โดย จุฬาฯ และ Warwick

1457415748

   ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Regional Centre for Manufacturing System Engineering, RCMSE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ จึงร่วมมือกับ University of Warwick หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การให้คำปรึกษา และการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาโทอินเตอร์ Master of Engineering in Engineer  Management ขึ้น

   ปริญญาโทหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเรียนด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ จาก 2 สถาบันชั้นนำทั้ง ไทยและอังกฤษ  คือ M.Eng. in Engineer Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MSc. Engineering Business Management (MSc BEM) หรือ MSc. Supply Chain and Logistics Management (MSc SCLM) หรือ MSc. Service Management and Design (MSc SMD) จาก University of Warwick สาขาใดสาขาหนึ่งตามที่เลือกเรียน

   คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนคือ ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพทุกสาขา ในเรื่องของการเข้าเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ อีกทั้งยังไม่มีการสอบวัดผล ทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานกับเรียนไปพร้อมๆ กัน โดยหมดปัญหาเรื่องไม่มีเวลาเข้าเรียน  นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร โดยผู้สอนหลักจาก University of Warwick ร่วมกับ คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรับรองได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน  และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากการเรียนอีกด้วย

   การเรียนปริญญาโท  Master of Engineering in Engineer  Management  สามารถเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ในอนาคต

   ท่านที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทอินเตอร์ Master of Engineering in Engineer Management แบบ Dual Degree เรียนจบรับปริญญา 2 ใบ จากจุฬาลงกรณ์ฯ และ University of Warwick ประเทศอังกฤษ

   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cuse.eng.chula.ac.th/ และ https://www.facebook.com/Chula.Systems.Engineering/