9 วิชาสามัญ GAT/PAT TCAS กำหนดการสอบ

ปฏิทินการสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

Home / GAT/PAT / ปฏิทินการสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560) ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. : www.niets.or.th ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปฏิทินสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

  • เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  • ชำระเงิน (ค่าสมัครสอบ) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  • ทำการสอบ วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ความแตกต่าง การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 และปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

1. ลดการสอบเหลือการสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

2. เพิ่มวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) โดยสอบวันเวลาเดียวกับการสอบ PAT 7.1 – 7.6

ข้อมูลเพิ่มเติม กำหนดการสอบ GAT/PAT : คลิกที่นี่ 

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

  • เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  • ชำระเงิน (ค่าสมัครสอบ) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  • ทำการสอบ วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2561
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

กำหนดการ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และการชําระเงินค่าสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ : คลิกที่นี่

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ GAT/PAT 2561 : คลิกที่นี่

ข้อมูลน่าสนใจ p-dome.com