การจัดอันดับ อาชีพ เงินเดือน

เผย 10 อันดับสายงานที่มีเงินเดือนมากสุด ในปี 2561

Home / บทความการทำงาน / เผย 10 อันดับสายงานที่มีเงินเดือนมากสุด ในปี 2561

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘เงินเดือน’ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่คนส่วนใหญ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกงาน เพราะปัจจุบันแต่ละคนมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายมากมาย อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ากิน ค่าที่พัก ค่ารักษาสุขภาพ ค่าประกัน ฯลฯ จึงจำเป็นต้องหางานที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย

10 อันดับสายงานที่มีเงินเดือนมากสุด

เว็บไซต์จ๊อบส์ ดีบี ได้เปิดเผยรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2561 โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 50,000 ราย พบว่า ช่วงเงินเดือนของพนักงานในแต่ละระดับ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร ยังไม่แตกต่างไปจากปีก่อน แต่ที่น่าจับตามองมากที่สุด ได้แก่ สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในทุกระดับงาน คือ อีคอมเมิร์ซ บริการด้านการแพทย์ และวิศวกรรม

สายงานระดับเจ้าหน้าที่

อันดับ 1 งานบริการเฉพาะทาง
ตำแหน่งงาน : นักแปล (ญี่ปุ่น/จีน) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ
ช่วงเงินเดือน : 21,821 – 37,181 บาท

อันดับ 2 งานอีคอมเมิร์ช
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
ช่วงเงินเดือน : 21,787 – 34,911 บาท

อันดับ 3 งานไอที
ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์, NET Developer, IT Support
ช่วงเงินเดือน : 21,092 – 36,742 บาท

อันดับ 4 งานโทรคมนาคม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร
ช่วงเงินเดือน : 20,664 – 34,562 บาท

อันดับ 5 งานวิทยาศาสตร์/ งาน Lab/ งานวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องแล็บ
ช่วงเงินเดือน : 19,783 – 32,281 บาท

อันดับ 6 งานประกันภัย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันภัย, เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย
ช่วงเงินเดือน : 19,466 – 32,552 บาท

อันดับ 7 งานบริการด้านการแพทย์
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร แพทย์ทั่วไป นักกายภาพบำบัด
ช่วงเงินเดือน : 19,465 – 32,967 บาท

อันดับ 8 งานอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์, เจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ช่วงเงินเดือน : 19,455 – 30,664 บาท

อันดับ 9 งานการตลาด/ งานประชาสัมพันธ์ (PR)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์สินค้า เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด
ช่วงเงินเดือน : 19,374 – 30,538 บาท

อันดับ 10 งานวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรพลังงานและทรัพยากร, วิศวกรเคมี, เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการ
ช่วงเงินเดือน : 19,300 – 31,428 บาท

สายงานระดับหัวหน้างาน

อันดับ 1 งานอีคอมเมิร์ช
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าโปรเจค, นักวางแผนร้านค้าออนไลน์
ช่วงเงินเดือน : 35,885 – 60,674 บาท

อันดับ 2 งานบริการเฉพาะทาง
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์ธุรกิจ, นักแปล
ช่วงเงินเดือน : 35,263 – 60,429 บาท

อันดับ 3 งานอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ช่วงเงินเดือน : 35,082 – 58,663 บาท

อันดับ 4 งานบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้ตรวจสอบบัญชี,หัวหน้าแผนกบัญชี
ช่วงเงินเดือน : 34,893 – 56,416 บาท

อันดับ 5 งานสุขภาพ/ งานโภชนาการ/ งานความงาม
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์, เทรนเนอร์, ที่ปรึกษาด้านความงาม
ช่วงเงินเดือน : 34,814 – 54,733 บาท

อันดับ 6 งานประกันภัย
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล
ช่วงเงินเดือน : 34,785 – 59,809 บาท

อันดับ 7 งานขนส่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการวางแผนการจัดหา, ผู้ประสานงานฝ่ายขาย
ช่วงเงินเดือน : 34,747 – 54,936 บาท

อันดับ 8 งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรม, หัวหน้าฝ่ายสรรหา
ช่วงเงินเดือน : 34,691 – 57,622 บาท

อันดับ 9 งานวิศวกรรม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรควบคุมคุณภาพอาวุโส, วิศวกรขาย
ช่วงเงินเดือน : 34,606 – 56,510 บาท

อันดับ 10 งานบริการด้านการแพทย์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าเภสัชกรประจำร้านค้าปลีก
ช่วงเงินเดือน : 34,476 – 56,759 บาท

สายงานระดับผู้จัดการ

อันดับ 1 งานอีคอมเมิร์ช
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล
ช่วงเงินเดือน : 55,738 – 94,842 บาท

อันดับ 2 งานประกันภัย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานประกันภัย
ช่วงเงินเดือน : 55,102 – 94,363 บาท

อันดับ 3 งานบริการเฉพาะทาง
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย, ที่ปรึกษาด้าน Supply Chain
ช่วงเงินเดือน : 53,725 – 92,857 บาท

อันดับ 4 งานบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ช่วงเงินเดือน : 53,430 – 88,658 บาท

อันดับ 5 งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ช่วงเงินเดือน : 53,207 – 87,358 บาท

อันดับ 6 งานไอที
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการฝ่ายทดสอบระบบ
ช่วงเงินเดือน : 53,162 – 91,235 บาท

อันดับ 7 งานโทรคมนาคม
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, ผู้จัดการบัญชีภูมิภาค
ช่วงเงินเดือน : 52,940 – 90,654 บาท

อันดับ 8 งานขนส่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ Supply Chain, ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ช่วงเงินเดือน : 52,659 – 85,884 บาท

อันดับ 9 งานบริการด้านการแพทย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์, เภสัชกรอาวุโส
ช่วงเงินเดือน : 52,616 – 88,201 บาท

อันดับ 10 งานวิศวกรรม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโรงงานอาวุโส, ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ช่วงเงินเดือน : 52,555 – 88,085 บาท

สายงานระดับผู้บริหาร

อันดับ 1 งานสุขภาพ/ งานโภชนาการ/ งานความงาม
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการด้านการวางแผนสุขภาพและความงาม
ช่วงเงินเดือน : 103,043 – 140,869 บาท

อันดับ 2 งานวิทยาศาสตร์/ งาน Lab/ งานวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ช่วงเงินเดือน : 94,618 – 142,529 บาท

อันดับ 3 งานบริการด้านการแพทย์
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการด้านโภชนาการ
ช่วงเงินเดือน : 94,045 – 135,365 บาท

อันดับ 4 งานโทรคมนาคม
ตำแหน่งงาน : ประธานฝ่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
ช่วงเงินเดือน : 93,725 – 135,365 บาท

อันดับ 5 งานอีคอมเมิร์ซ
ตำแหน่งงาน : รองประธานฝ่ายบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ช่วงเงินเดือน : 93,322 – 143,617 บาท

อันดับ 6 งานขนส่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
ช่วงเงินเดือน : 92,779 – 138,572 บาท

อันดับ 7 งานการตลาด/ งานประชาสัมพันธ์ (PR)
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ช่วงเงินเดือน : 92,364 – 137,912 บาท

อันดับ 8 งานวิศวกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน
ช่วงเงินเดือน : 92,003 – 139,161 บาท

อันดับ 9 งานบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ช่วงเงินเดือน : 91,699 – 137,358 บาท

อันดับ 10 งานประกันภัย
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนทางการเงินและการคิดต้นทุน
ช่วงเงินเดือน : 91,657 – 141,964 บาท

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก th.jobsdb.com

บทความแนะนำ