ทำงานต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย โครงการ Work and Holiday Visa

Work and Holiday Visa – เด็กจบใหม่ อยากทำงานต่างประเทศ ไม่ควรพลาด

Home / บทความการทำงาน / Work and Holiday Visa – เด็กจบใหม่ อยากทำงานต่างประเทศ ไม่ควรพลาด

โครงการ Work and Holiday Visa (WHV) ไทย – ออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ไปเรียน เที่ยว และทำงานชั่วคราวที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งโครงการนี้จะเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการปีละ 500 คน ใครที่สนใจ มาลองดูรายระเอียดกันดีกว่า

Work and Holiday Visa เปิดประสบการณ์การทำงานที่ออสเตรเลีย

และใครที่สนใจก็ให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ

1.  มีสัญชาติไทย

2. มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี

3. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป

4. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (ประเภทใดก็ได้) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ในทุกทักษะ หรือผลการสอบ TOEFL iBT  32 คะแนนขึ้นไป ทุกทักษะ ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี

5. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบสมัคร
 • เอกสารรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • สมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง
 • แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
 • บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 • เอกสารอื่นๆ ที่ทางหน่วยงานกำหนด

วิธีการสมัคร

ต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อน ถ้ามีคนมาลงทะเบียนครบโควตา 500 คน ระบบจะเปิดให้กรอกใบสมัครออนไลน์ จากนั้นก็เอาใบสมัครออนไลน์ และเอกสารต่างๆ ไปยื่นที่

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

ผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัคร ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th

บทความแนะนำ