การจัดอันดับ สายศิลป์ อาชีพ อาชีพทำเงิน

10 อันดับ อาชีพของเด็กสายศิลป์ ที่ทำรายได้สูง และนายจ้างต้องการมากที่สุด

Home / บทความการทำงาน / 10 อันดับ อาชีพของเด็กสายศิลป์ ที่ทำรายได้สูง และนายจ้างต้องการมากที่สุด

ส่วนมากเรามักจะเห็นแต่การจัดอันดับอาชีพรายได้สูง ของเด็กสายวิทย์-คณิต กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าเป็นในส่วนของเด็กสายศิลป์ล่ะ จะมีอาชีพไหนบ้าง? ที่ทำแล้วได้เงินเดือนค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของนายจ้างมากที่สุด ดังนั้นบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จึงได้รวบรวม 10 อันดับอาชีพของเด็กสายศิลป์มาฝากกัน จะมีอาชีพอะไรบ้างที่ได้เงินเดือนสูง ตามมาอ่านกันได้เลย

TOP 10 อาชีพมาแรง เด็กสายศิลป์

อันดับ 10 ครู (Teacher)

การศึกษาในวิชาศิลปะ, ภาษา, วิทยาศาตร์ และสังคมศาสตร์ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการประกอบอาชีพครู ซึ่งสายวิชาเหล่านี้จะรวมอยู่ในคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ที่สามารถแยกเอกไปเป็นสาขาวิชาต่างๆ ได้ เช่น ในการเรียนคณะศิลปศาสตร์ในต่างประเทศ จะมีการฝึกอบรมเพื่อสามารถเรียนจบออกมาเป็นคุณครูได้ แต่ต้องผ่านการทดสอบเสียก่อน เช่นเดียวกับประเทศไทย คือต้องทำการทดสอบให้ใบประกอบวิชาชีพครูมาได้ก่อน ถึงจะสามารถไปประกอบอาชีพครูได้ โดยรายได้ของครูในต่างประเทศมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ $47,000-$52,000 เริ่มต้นตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และจะมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $47,000 – $52,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,620,420 – 1,792,800 บาท

อันดับ 9 นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)

อาชีพนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และต้องการที่จะพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น คอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลต่างๆ สำหรับประเทศไทย มีเพียง 2 สถาบันการศึกษาเท่านั้น ที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ เพราะมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยเงินเดือนในต่างประเทศที่สูงถึง $37,000 – $56,000 ต่อปี

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $37,000 – $56,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,275,650 – 1,930,710 บาท

อันดับ 8 นักเขียน (Writer)

นักเขียน เป็นอาชีพในสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือเรียกว่าคณะวารสารศาสตร์ ในบางมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทั้งทักษะของภาษาและการเขียน มีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน สำหรับวารสาร แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ และงานเขียนออนไลน์ ถือเป็นสายอาชีพที่ผสมผสานทักษะและวิชาความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน นักเขียนบางคนทำงานเป็นผู้สื่อข่าว ที่สามารถสัมภาษณ์และรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงภายหลังจากกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ด้วยตัวเอง หรือนักเขียนสื่อโฆษณา ตามเว็บไซต์และช่องทางสื่ออื่นๆ ซึ่งนักเขียนสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในต่างประเทศ เงินเดือนเฉลี่ยสูงถึง $57,000 – $65,000 ต่อปี

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $57,000 – $65,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,965,190 – 2,241,000 บาท

อันดับ 7 นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

ในปัจจุบันงานด้านกราฟฟิกมีความสำคัญมาก ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสื่อด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร วารสาร หนังสือ โฆษณา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือแผ่นพับใบปลิวต่างๆ ด้วยก็ตาม จึงทำให้นักศึกษาที่เรียนจบทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีความต้องการมากในต่างประเทศ ซึ่งนักออกแบบกราฟฟิกที่ดีนั้นต้องมีการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งงานโฆษณา ออกแบบผลิตภัณฑ์ แอนิเมชัน เกมดิจิตอล รวมไปถึงนักออกแบบเว็บไซต์ ก็มีความต้องการสูงในตลาดออนไลน์

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $33,000 – $65,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,137,740 – 2,241,000 บาท

10 อันดับ อาชีพของเด็กสายศิลป์ ที่ทำรายได้สูงมาก

อันดับ 6 ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Specialists)

งานด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่า “HR” ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี เพราะจะต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอยู่เป็นประจำ เพราะจะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่คัดสรรบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานร่วมกันภายในองค์กรนั่นเอง

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $42,000 – $72,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,379,080 – 2,488,470 บาท

อันดับ 5 ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations Specialist)

การประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนประกอบทางด้านการตลาดที่สำคัญ นอกเหนือจากการโฆษณา เน้นเรื่องการติดต่อสร้างการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้และความคิดเห็น เป็นการจูงใจให้บุคคลมาทำการสนับสนุนองค์กรนั่นเอง เช่น การติดต่อประสานงานกับนักข่าว เพื่อโปรโมทองค์กรหรือบริษัท ส่งเสริมภาพลักษณ์ของลูกค้า โดยมีเงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ $40,000 – $73,000 ต่อปีกันเลยทีเดียว

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $40,000 – $73,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,379,080 – 2,523,000 บาท

อันดับ 4 นักจิตวิทยา (Psychologist)

เป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เช่นเดียวกับการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่การจะประกอบอาชีพเป็นนักจิตบำบัด จำเป็นต้องมีความรู้ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน หากมองในแง่ของค่าตอบแทนแล้วถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว หากดูจากเงินเดือนเริ่มต้น $67,000 ต่อปี

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $67,000 – $90,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 2,315,650 – 3,110,580 บาท

อันดับ 3 นักสังคมวิทยา (Sociologist)

จัดเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาชุมชน งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา งานนโยบายและแผน งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $55,000 – $97,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,900,900 – 3,352,520 บาท

อันดับ 2 นักโบราณคดี (Archaeologist)

นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ถือเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมนักในบ้านเราสักเท่าไหร่ แต่ในต่างประเทศถือเป็นอาชีพที่สำคัญและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก โดยมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่ $40,000 – $171,000 ต่อปี แถมยังถูกจัดว่าเป็นหลักสูตรขั้นสูงอีกด้วย

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $40,000 – $171,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,379,080 – 5,910,100 บาท

อันดับ 1 นักเศรษฐศาสตร์ (Economist)

เศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาในสายศิลปศาสตร์ ที่มีศักยภาพในด้านค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสายวิชาชีพประเภท การเงิน การแพทย์ กฎหมาย และเทคโนโลยี โดยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $40,000 – $200,000 ต่อปี

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : $40,000 – $200,000 คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 1,379,080 – 6,895,400 บาท

———————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : www.collegeranker.com, blog.eduzones.com