กรมสรรพากร รับราชการ สมัครสอบ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานรับราชการ 187 อัตรา หมดเขต 18 เมษายนนี้

Home / บทความการทำงาน / กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานรับราชการ 187 อัตรา หมดเขต 18 เมษายนนี้

ด่วน! สำหรับผู้ที่สนใจทำงานกับกรมสรรพากร ที่ตอนนี้เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนทั้งหมด 187 อัตรา สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 18 เมษายน 2561

ด่วน หมดเขต 18 เมษายนนี้

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้แก่ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติในการสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวน 160 อัตรา

คุณสมบัติ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ.
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จำนวน 27 อัตรา

คุณสมบัติ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือ
  • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส,อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบ

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก xn--12c4cbf7aots1ayx.com@revenuedept, pexels.com

บทความแนะนำ