การลางาน ภาษาอังกฤษ ลากิจ ลาป่วย

คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ

Home / บทความการทำงาน / คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ

ในการทำงาน นอกจากเงินเดือนแล้ว สิ่งที่เราอยากรู้ต่อก็เป็นเรื่องสวัสดิการต่างๆ และการให้สิทธิ์ในการลางาน สำหรับเด็กใหม่ๆ ที่สสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลางาน เราก็นำมาฝากกันเช่นเคย – คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ

ลาป่วย ภาษาอังกฤษ Sick Leave

การลาป่วยนั้นถือเป็นการลาที่เป็นเหตุจำเป็น ฉุกเฉิน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงกำหนดวันลาป่วยให้เป็น paid sick days คือ ถึงแม้ว่าจะไม่มาทำงานก็ได้เงิน บางบริษัทจะกำหนดให้สามารถลาป่วยได้ 6 วัน แบบไม่ต่อเนื่อง หากป่วยเกิน 3 วันติดต่อกันต้องมีใบรับรองแพทย์ รวมทั้งปีให้สิทธิ์เกี่ยวกับลาพักร้อน 30 วัน

ใบรับรองแพทย์ ภาษาอังกฤษคือ Medical Certification

ลากิจ ภาษาอังกฤษ Personal Leave

การลากิจมีหลายรูปแบบ และได้สิทธิ์ต่างๆ แตกต่างกัน เพราะการลาหยุดบางประเภทเป็นการลาหยุดที่ได้เงิน บางประเภทไม่ได้เงินโดยการลากิจนี้ควรแจ้งล่วงหน้า ไม่เร่งด่วนเหมือนการลาป่วย และมีการวางแผนการทำงานให้งานเดินต่อไปได้

บางบริษัท หากจะลาไปพบแพทย์ตามกำหนด นั่นคือ ลากิจ

คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ

การลางานแบบต่างๆ

 • ลากิจ = Private / Personal leave
 • ลาป่วย = sick leave
 • ลาพักผ่อน / พักร้อน = Vacation Leave , Annual
 • ลาบวช = Ordination leave
 • ลาไปแต่งงาน = Marriage leave
 • ลาคลอด = Maternity leave
 • ลาไปเรียนต่อ = Study leave
 • ลาไปรับราชการทหาร = Military service leave
 • ลาหยุดเมื่อครอบครัว หรือญาติใกล้ชิดเสียชีวิต = compassionate/bereavement leave
 • การลาระบุแบบพิเศษ เช่น ลากิจเพื่อแข่งกีฬา = Leave For Athletic Competition
 • การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว เช่น หยุดเฝ้าไข้คุณแม่ งานศพสมาชิกครอบครัว =  family care leave หรือ family responsibility leave

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลางาน

 • การลางาน = leave
 • โรคภัยไข้เจ็บ , เจ็บป่วย = sickness , illness
 • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ = accident
 • อยู่ในช่วงการลา = on leave
 • อยู่ในช่วงลาพักร้อน = on vacation
 • หยุดงาน = take day off หรือ take time off
 • ใบรับรอง หนังสือรับรอง = certificate
 • สิทธิ์ =  entitlement
 • ล่วงหน้า = in advance หรือ beforehand
 • โทรลาป่วย = call in sick
 • การแจ้งเตือน = notification
 • การกลับไปทำงานหลังจากที่ลา = return to work
 • ใบลา เรียกว่า leave application form
 • ลาในระบบออนไลน์ : online leave system , online leave application , e-leaving

ตัวอย่างประโยค การลางาน ภาษาอังกฤษ

 • May I take a day off tomorrow? ฉันขออนุญาตลางานวันพรุ่งนี้ค่ะ
 • Could I apply for leave tomorrow? ฉันขอลาหยุดวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะ
 • I’m feeling quite ill today. I was hoping to take the day off to recover. ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ ผมกำลังคิดว่าจะขอลางานไปพักครับ
 • I have a doctor appointment. ฉันมีนัดพบแพทย์ค่ะ
 • I’ve got a terribe stomachache. ฉันปวดท้องมากค่ะ
 • I’m going to be on vacation in Phuket. ฉันจะลาไปผักผ่อนที่ภูเก็ต

ที่มา www.englishtips4thai.com , engenjoy.blogspot.com

บทความแนะนำ