ยังเป็นแบบนี้กันมั้ย? เด็กมัธยมไทย มักเลือกเรียนคณะตามคนอื่น หรือตามค่านิยม!!

เด็กไทยไม่รู้จักตัวเองว่าชอบอะไร เด็กไทยไม่มีความสุขกับการเรียน เด็กมัธยมมักเลือกเรียนคณะตามคนอื่นหรือค่านิยม ส่งผลให้ปัญหาการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ที่มีการดรอปเรียน เรียนไม่จบ

เพราะอะไร? เด็กยุคใหม่-เด็กไทยเรียนเก่ง แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ

รู้กันไหมเอ่ย? ในการจัดอันดับทางด้านการศึกษาหลายครั้งที่ผ่านมา พบว่าเด็กๆ ประเทศไทยเรานี้ เรียกได้ว่ามีการเรียนที่หนักหน่วงมากกว่าเด็กประเทศอื่นๆ