มัธยมศึกษา เด็กไทย แนะแนวการศึกษา

ยังเป็นแบบนี้กันมั้ย? เด็กมัธยมไทย มักเลือกเรียนคณะตามคนอื่น หรือตามค่านิยม!!

Home / กิจกรรม / ยังเป็นแบบนี้กันมั้ย? เด็กมัธยมไทย มักเลือกเรียนคณะตามคนอื่น หรือตามค่านิยม!!

กิจการเพื่อสังคมโนอาร์ (Know Are) เล็งเห็นปัญหาทางการศึกษา เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักตัวเอง จึงจัดโครงการ Dream Catcher ตามติดอาชีพ ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไทย ได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอาชีพที่สนใจ พร้อมปฏิบัติการให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักตัวเอง !!

โครงการ Dream Catcher ตามติดชีวิตวัยทำงาน ซึ่งจัดโดยกลุ่มกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์ (Know-Are Social Enterprise) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาทางการศึกษาที่เรื้อรัง ได้แก่

  1. เด็กไทยไม่รู้จักตัวเองว่าชอบอะไร
  2. เด็กไทยไม่มีความสุขกับการเรียน
  3. เด็กมัธยมมักเลือกเรียนคณะตามคนอื่นหรือค่านิยม

ส่งผลให้ปัญหาการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ที่มีการดรอปเรียน เรียนไม่จบ หรือแม้กระทั่งเด็กที่ได้รับการทุนการศึกษาจบแล้วทำงานไม่ตรงสาย ทำให้ผลผลิตด้านบุคลากรไม่มีผลลัพท์เพียงพอได้

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา ได้สัมผัสชีวิตการทำงาน เพื่อแนะแนวให้พวกเขาสามารถเลือกศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง พร้อมให้เยาวชนได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ นำมาซึ่งความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในวิชาชีพที่สนใจมากขึ้น และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการทำงานในอาชีพที่สนใจ

ทั้งนี้โครงการจะจัดขึ้นในการปิดภาคเรียนการศึกษา โดยมีโครงการ ดังนี้

  1. Dream Catcher Navigator (29-30 เม.ย. และ 20-21 พ.ค.) ค่ายวางแผนอนาคต
  2. Dream Catcher Junior แนะแนวอาชีพ (รอบเดือนเมษายน)
  3. Dream Catcher ค่ายลองทำอาชีพในฝัน (รอบเดือนเมษายน และ พฤษภาคม)

โดยจัดที่ Know-Are Co-Working Space งามวงศ์วาน14 (ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/knowaregroup