อยากเรียนต่อเกาหลีใต้ ต้องสมัครวีซ่าอย่างไร มีคำตอบ…

หลังจากฝ่าด่านการเลือกมหาวิทยาลัย คณะ และสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากก็คือ ‘การขอวีซ่านักเรียน’ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของการขอวีซ่านักเรียนกันค่ะ