CIBA พร้อมเปิดสอนในชั้นเรียน

CIBA พร้อมเปิดสอนในชั้นเรียน คุมเข้มมาตรการตาม สธ. ป้องกันโควิด-19

CIBA พร้อมเปิดสอนในชั้นเรียน คุมเข้มมาตรการตาม สธ.ดูแลนักศึกษา ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำหนดชั้นเรียนละไม่เกิน 30 คน เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
เพจ Jaykk

เจ-นิมิต กับจุดเริ่มต้นเพจอุปกรณ์เกมมือถือสุดฮอต “Jaykk”

เจ-นิมิต ไชยนิลพันธ์ หนุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กับแรงบันดาลใจในการเปิดเพจ Jaykk
CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริม SME ไทย

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริม SME ไทย

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริม SME ไทย ภายใต้แนวคิด “มหกรรมเปิดตลาด เดินเพลิน ช๊อป แชะ กับร้านอาหารติดล้อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560