CIBA

นศ.CIBA DPU เจ๋ง คว้ารองชนะเลิศ ประกวดสหกิจศึกษาฯ ระดับประเทศ

Home / วาไรตี้ / นศ.CIBA DPU เจ๋ง คว้ารองชนะเลิศ ประกวดสหกิจศึกษาฯ ระดับประเทศ

ประกาศผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาระดับประเทศ

นศ.CIBA DPU เจ๋ง คว้ารองชนะเลิศ ประกวดสหกิจศึกษาฯ ระดับประเทศ

โดย Mr.Moy Bunneam นศ.ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBA DPU) คว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครอง จากโครงงาน Toyota Fund Raising Campaign

ทั้งนี้ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษามีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 3. ประเภทนวัตกรรมดีเด่น และ 4. ประเภทนานาชาติดีเด่น

Mr.Moy Bunneam กล่าวถึงโครงการ Toyota Fund Raising Campaign ว่า เป็นแคมเปญการระดมทุนออนไลน์ สำหรับโรงพยาบาลเด็ก 2 แห่งในกัมพูชาช่วงที่โควิด-19 ระบาด เพื่อเป็นทุนรักษาเด็กๆ โดยเป็นความร่วมมือของสองพันธมิตรใหญ่ในกัมพูชา ได้แก่ บริษัท Last2ticket Asia ที่ตนเองได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และบริษัท Toyota Cambodia โดยทุนที่ระดมรับบริจาคจะไปสนับสนุนโรงพยาบาลเด็ก 2 แห่ง คือ Angkor Hospital for Children และ The Kantha Bopha Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เด็กส่วนใหญ่ในกัมพูชา จะเข้าไปรับการรักษา

ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ถึง กลางเดือนมีนาคม 2564 แต่เนื่องจากตนจบการฝึกสหกิจศึกษาก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลง จึงไม่ทราบว่า ทางโครงการระดมทุนได้ทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ทราบว่าแคมเปญดำเนินการไปได้ด้วยดี และทั้งสองบริษัทก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กให้ได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้

“การระดมทุนออนไลน์ เป็นเรื่องใหม่ของทั้งสองบริษัท และบริษัท Last2ticket Asia ที่ผมปฏิบัติสหกิจศึกษาอยู่ในตอนนั้นก็ไม่เคยจัดกิจกรรมระดมทุนออนไลน์มาก่อน ทำให้ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การคิดกระบวนการให้ได้ว่า จะทำอย่างไรให้สามารถระดมทุนออนไลน์ได้สำเร็จ หลังจากที่มีการระดมความคิดกันก็สามามารถแก้ปัญหาได้ แล้วก็ได้วิธีการที่สามารถระดมทุนจากเงินทุนหลายรูปแบบได้และทำให้ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้หลายครั้ง”

Mr.Moy Bunneam

Mr.Moy Bunneam กล่าวอีกว่า การปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและสนุก ทั้งยังมีโอกาสได้กลับบ้านเกิด ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา โดยเฉพาะแคมเปญที่คิดขึ้นมานี้ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการดำเนินโครงการในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่