CAMPUS OPINION Issue35 รับปริญญา

“มีใบปริญญา หรือ ไม่ต้องมี ”มาดูกันว่าชาวมอเขาจะว่ายังไงกัน

Home / วาไรตี้ / “มีใบปริญญา หรือ ไม่ต้องมี ”มาดูกันว่าชาวมอเขาจะว่ายังไงกัน

CAMPUS OPINION

SUCCESS DOESN’T COME EASILY

มาดูความคิดเห็นของสาวๆ ชาวมอกันสำหรับคำถามที่ว่า “คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จะต้องมีใบปริญญา หรือ ไม่ต้องมีก็ได้”

1-มุก

 มุก-พัชรีภรณ์ แซ่เตียว ปี 2 มทร.ตะวันออก

“ไม่จำเป็นค่ะ เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่การศึกษา มันอยู่ที่ประสบการณ์ในชีวิตตัวเองมากกว่า ว่าเจอหรือผ่านอะไรมาบ้าง ศึกษาด้วยตัวเอง”

2-นุ้ก

นุ้ก-ณิชาภัทร ธัญรัชฎากุล ปี 1 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

“ใบปริญญาแค่เป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่ง ก่อนที่เราจะได้มันมาเราก็ต้องฝ่าฟันอะไรมาหลายอย่าง มันก็เป็นประสบการณ์ความรู้ให้เรา ทำให้เราประสบความสำเร็จ”

4-ตวง

ตวง-วิลาวัณย์ ลี้กุลวัฒนา ปี 1 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

“ใบปริญญาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ เป็นตัวกำหนดความรับผิดชอบในการทำงาน”

5-นิกแน๊ก

นิกแน๊ก-ชุติมณฑน์ ซื่อตระกูลวงศ์ ปี 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

“จำเป็นค่ะ เพราะสมัยนี้ใครเรียนสูง ก็มีโอกาสได้มากกว่า อย่างคณะที่เรียนก็น่าจะนำเอาไปใช้ได้เยอะอยู่”

6-ยีน

ยีน-ณัฐณิชา นิมิตรมงคล ปี 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

“ไม่ค่ะ ขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า สังคมก็มีส่วนทำให้เราพยายาม พยายามทำสิ่งที่คิดว่าดี  มีความสุขกับมันแล้วเราก็

7-อุ้ม

อุ้ม-นันทิรา ธีรนันทพรสุข ปี 1 เทคโนโลยีการเกษตร สจล.

“คิดว่าไม่ค่ะ ขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าว่าจะเลือกยังไง มันเป็นทางเดินของเรา บางทีไม่จบปริญญา แต่ถ้ามีหัวคิดทางธุรกิจก็ประสบความสำเร็จได้”

8-แพท

แพท-ฐิตาภา จันทรไทยศรี ปี 2 นิติศาสตร์ จุฬาฯ

“ไม่จำเป็นค่ะ เห็นตัวอย่างคนอื่นที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่จบปริญญาก็มี”

 นิตยสาร Campus Star V.35

พลอย