ดาราศิษย์เก่า ดาราเรียนวิศวะ

คนดัง ดาราศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Home / วาไรตี้ / คนดัง ดาราศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียง เปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเอก โดยมีคติพจน์ว่า พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตออกไปมากมาย รวมไปจนถึงเหล่าศิลปิน ดารา คนดัง ต่อไปนี้ด้วย ลองไปดูกันค่ะว่า ชาวแคมปัส-สตาร์ เป็นศิษย์ร่วมสถาบัน คณะ สาขา กับใครบ้าง? ..

ดารา ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ..

  • อันดับ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia 2019
  • อันดับ 6 ของประเทศไทย ด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงานทั่วโลก จากการจัดอันดับของ QS University Ranking Asia 2016

จากการจัดอันดับของ QS World University Rangking By Subject 2014

  • อันดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อันดับ 2 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลการบินและอุตสาหการ
  • อันดับ 4 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • อันดับ 5 ของประเทศไทยในสาขาวัสดุศาสตร์
  • อันดับ 5 ของประเทศไทยในสาขาสถิติศาสตร์

– – –

1. แชมป์-ชนาธิป โพธิ์ทองคำ

ภาพจาก: champ_chanatip

แชมป์ ชนาธิป หรือที่ทุกคนจดจำเขาได้จากบทบาทการแสดงเป็น อาตง ในละครกรงกรรม เขาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. กรีน AF5

ภาพจาก: green_ausadaporn

กรีน AF5 หรือ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล เธอจบทั้ง ป.ตรี และ ป.โท จากสถาบันนี้ โดย ระดับปริญญาตรี ที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาการออกแบบภายใน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้เวลาเรียน 6 ปี จบการศึกษาปี 2557 ด้วยเกรดเฉลี่ย GPA 3.15  และจบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้เวลาเรียน 2 ปี จบการศึกษาปี 2559

3. เนเน่ Milkshake

ภาพจาก: nenevader

พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ หรือ เนเน่ Milkshake หนึ่งในสมาชิกวงเกริ์ลกรุ๊ป Milkshake (มิลค์เชค) เป็นที่รู้จักจากการประกวดบนเวที AF 10 ปัจจุบันกำลังศึกษา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4. ปอไหม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015

ภาพจาก: pormai

รัตติกร ขุนโสม หรือ ปอไหม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 อีกทั้งยังได้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2015 ด้วย

5. นิ้ง ศรัณยา หรือ ครูชิชา วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2

ภาพจาก: ninksaranya

ศรัณยา จำปาทิพย์ ชื่อเล่น นิ้ง ตอนนี้กำลังมีผลงานเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 รับบทเป็น ชิชา อเนกอินทร์ (ครูชิชา) เธอจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการจัดการและอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6. มอส ปฏิภาณ

ภาพจาก: mospatiparn, pantip

ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ หรือ มอส อดีตนักร้องดัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และยังได้ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนการดนตรี สาขา VIT ENCORE จาก Musicians Institute in Hollywood ณ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Web Design เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

7. เกรซ เดอะสตาร์ 6

ภาพจาก: gracejaa

รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม  หรือ เกรซ เดอะสตาร์ 6 เป็นที่รู้จักจากการได้อันดับ 6 ในการแข่งขันรายการ เดอะสตาร์ 6 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. บีม กวี ตันจรารักษ์

ภาพจาก: beamkawee

กวี ตันจรารักษ์ หรือ บีม D2B อดีตนักร้องดัง ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ภาพจาก: มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (ภตช.) หัวหน้าพรรค ไทยศรีวิไลย์ เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโท วิศวะพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขารัฐศาสตร์ (กำลังเป็นบุคคลที่ได้รับการพูดถึงอย่างหนักในโซเชียล จากกรณีที่เขาเล่าถึงชีวิตตนเองสมัยเรียน มจพ. ถึงชีวิตนักเลงที่มีเรื่องชกต่อยเป็นประจำ ปกติเวลาใครมีเรื่องที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมาหาเขาก่อน เพราะตนรู้ทุกซุ้มว่าเป็นซุ้มของใคร ตอนนั้นพี่เป็นประธานชมรมเพาะกาย ยังบอกอีกว่าเขาไม่ใช่คนติ๋ม ไปถามเพื่อนเขาได้ที่จบวิศวะรุ่นเดียวกัน ไปถามได้ว่าเขาโหดขนาดไหน อีกทั้งยังพูดถึงความโหดของตนเองที่ทำให้ไม่มีนักการเมืองคนใดกล้ายุ่ง! )

ล่าสุด! ช่วงบ่ายของวันที่ 21 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา เขาได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อขอขมาหลังทำให้กระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย)

บทความแนะนำ