MBA เรียนต่อปริญญาโท

หลักสูตร MBA แบบไหนที่เหมาะกับคุณ – เรียนต่อปริญญาโท

Home / วาไรตี้ / หลักสูตร MBA แบบไหนที่เหมาะกับคุณ – เรียนต่อปริญญาโท

หลักสูตร MBA มีแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และตารางเวลาของผู้เรียน เนื่องจากบางคนไม่ต้องการที่จะลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อ MBA – หลักสูตร MBA แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตร MBA แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Full-time MBA

 • เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 – 7 ปี
 • เรียนแบบเต็มเวลา ผู้เรียนมักจะต้องลาออกจากงานก่อน
 • เป็นหลักสูตรที่เรียน 2 ปี แต่ก็มีหลายๆ มหาวิทยาลัยที่เรียนแค่ 1 ปีเท่านั้น
 • ได้เจอเพื่อน และสร้าง Connection
 • ส่วนมากมักจะมีการฝึกงานภาคฤดูร้อน ในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน

Part-time MBA

 • สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการลาออกจากงาน
 • สามารถทำงานไปด้วย และเรียนไปด้วยได้
 • มีการยืดหยุ่นในเรื่องของเวลามากกว่าแบบเต็มเวลา สามารถเรียนให้จบภายในเวลา 2 ปี จนถึง 7 ปี
 • มักจะเป็นการเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือการเรียนภาคค่ำ ตามตารางเวลาของผู้เรียน

Executive MBA

 • เน้นเรื่องความเป็นมืออาชีพ และความเป็นผู้นำ
 • ผู้เรียนส่วนมากมักจะมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 -10 ปี
 • เป็นการเรียนแบบพาร์ทไทม์เช่นเดียวกัน
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • เวลาในการเรียน ส่วนมากมักจะใช้เวลา 16 – 22 เดือน

Online MBA

 • เป็นตัวเลือกสำหรับผู้เรียนที่อยู่ไกล ไม่สามารถไปเรียนได้ หรือคนต่างชาติ
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 3 – 4 ปี
 • ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ แต่บางครั้งก็จะมีการเรียนโดยการใช้เว็บแคมพูดคุยกับอาจารย์ อีกทั้งยังมีงานเพื่อให้ผู้เรียนพบปะพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น เพื่อสร้าง Connection

Blended MBA

 • เป็นการผสมผสานระหว่างหลักสูตรแบบ Part-time MBA และ Online MBA

ขอบคุณข้อมูลจาก : Which Kind of MBA Program is Right for Me?

บทความแนะนำ :