ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนต่อต่างประเทศ

ถอดบทเรียน การศึกษานิวซีแลนด์ – ประเทศต้นแบบด้านเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต

Home / วาไรตี้ / ถอดบทเรียน การศึกษานิวซีแลนด์ – ประเทศต้นแบบด้านเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต

มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ทุกวงการเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา อุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาการใช้ทักษะต่างๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และรับมือกับธุรกิจใหม่ ๆได้ในอนาคต โดยเราจะต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับโลกอนาคต และคำตอบเดียวสำหรับทุกวงการก็คือการเตรียมความพร้อมผ่านระบบการศึกษา ซึ่งทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 ก็คือการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการคิดรอบด้านอย่างเป็นระบบ

ถอดบทเรียน การศึกษานิวซีแลนด์

การศึกษานิวซีแลนด์ สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถสร้างทักษะด้านการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถรับมือกับโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดังนี้

ประการแรก นิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษา ‘Inquiry model of learning’

หรือการสอนแบบการแสวงหาความรู้เป็นฐาน คือการสอนให้นักเรียนสืบเสาะหาคำตอบของปัญหาจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วสรุปเป็นคำตอบ และทดสอบว่าคำตอบหรือข้อสรุปนั้นถูกต้องหรือไม่ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสอนวิธีถามคำถามที่สำคัญ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ประการที่สอง สร้างระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้สร้างระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นได้รับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษา และทดลองทำงานในระหว่างภาคเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะด้านการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญนิวซีแลนด์ยังได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ประการที่สาม เตรียมเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองระดับโลก และนักคิดแนวใหม่

การศึกษาเทศนิวซีแลนด์ได้เตรียมเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองระดับโลก และนักคิดแนวใหม่ ทั้งนี้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม นักเรียนทุกคนจึงได้รับความรู้ทักษะและทัศนคติที่จะทำให้พวกเขาเข้ากับโลกที่แตกต่าง และหลากหลายได้อย่างกลมกลืน ซึ่งจุดนี้ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี ทั้งยังตามหาเส้นทางของตัวเอง พร้อมกับมีความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ที่ท้าทายนี้

วาววา แชร์ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

ภาพ: wawwa_nc

วาววา-ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด ดาราสาวสวยชื่อดัง ได้มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ด้วยว่า “การที่วาววาได้มีโอกาสไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ครั้งนี้ คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต เป็นการทำเพื่อตัวเราเอง เอาเงินมาลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเอง มันคุ้มค่ามาก ๆ ไม่มีวันขาดทุน เพราะมันจะอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตทำให้วาววาได้ลองออกนอกกรอบเดิม

ได้ไปเห็นประเทศที่แม้เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในด้านที่เขาต้องการ ซึ่งตอนเด็กวาววาไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ฯ เหมือนคนอื่น การไปเรียนที่นิวซีแลนด์ช่วยให้วาววามั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นเยอะ แม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ด้วยสิ่งแวดล้อม ความดูแลเอาใจใส่โดยคุณครูและเพื่อนๆ ชั้นเรียนเล็ก ทำให้วาววาสนิทสนมกับเพื่อนนิวซีแลนด์ รวมทั้งชาติอื่นๆอย่างรวดเร็ว ก็ทำให้วาววาพัฒนาไปได้เยอะมาก”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ >> www.studyinnewzealand.govt.nz

บทความแนะนำ