การศึกษาไทย ซีพี ออลล์ ทุนการศึกษา

ซีพี ออลล์ เปิดวิสัยทัศน์สนับสนุนการศึกษาไทย 2020 เล็งมอบทุนการศึกษากว่า 1,000 ล้านบาท

Home / วาไรตี้ / ซีพี ออลล์ เปิดวิสัยทัศน์สนับสนุนการศึกษาไทย 2020 เล็งมอบทุนการศึกษากว่า 1,000 ล้านบาท

ซีพี ออลล์ จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2563” หรือ CP All Education Forum 2020 ดึงกูรูแวดวงการศึกษา เทคโนโลยี และบันเทิง ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายการศึกษา ร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพ ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการ ฉายภาพการศึกษาไทย 2020 เล็งมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสเยาวชนเข้าถึงการศึกษาคุณภาพ

ซีพี ออลล์ เปิดวิสัยทัศน์สนับสนุนการศึกษาไทย 2020

– ดึงกูรูอัปเดตเทรนด์ พร้อมเล็งมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีกกว่า 1,000 ล้านบาท –

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อนาคตการศึกษาไทย ปี 2020” ในงาน “CP All Education 2020” ว่า ปี 2563 หรือปี 2020 ถือเป็นประตูสำคัญในการก้าวเข้าสู่อีกทศวรรษหนึ่งของการศึกษาไทย โดยกระทรวงจะยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน บุคลากร หลักสูตร จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

“โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาททุกด้านในชีวิตประจำวัน Coding จะกลายเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนไทยในอนาคต จนถึงขั้นอาจจะต้องเป็นภาษาที่ 3 ถัดจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อนาคตการศึกษาไทยปี 2020 จึงเป็นการวางรากฐานหลักสูตรด้าน Coding ในระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงเริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการสอนเยาวชน

ขณะเดียวกัน การเรียนแบบท่องจำ ก็จะไม่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต กระทรวงฯ จะเดินหน้าเรื่อง Active Learning หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในระดับชั้นประถมศึกษาเช่นกัน ต้องขอบคุณทาง ซีพี ออลล์ ที่ได้พัฒนาแนวคิดของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นรูปแบบ Work-based education ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง Active Learning เป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาที่ดีมาอย่างยาวนาน” นายณัฏฐพล กล่าว

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้าน นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน VDO Conference โดยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทและสถาบันการศึกษาในเครือข่ายได้พัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นบุคลากรคนดี คนเก่ง คนคุณภาพของสังคม ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Work-based education การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ รวมแล้วกว่า 28,000 คน

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดงาน CP All Education Forum 2020 ขึ้น เพื่อตอกย้ำนโยบายการศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยได้เชิญวิทยากรจากหลากหลายวงการร่วมแสดงวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา อาทิ ลาเต้-มนัส อ่อนสังข์ บรรณาธิการข่าวการศึกษาและแอดมิชชัน เว็บไซต์ Dek-D.com, นน-ชานน สันตินธรกุล นักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” และ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี เช่น AI for Education จาก สิทธิศักดิ์ งานรุ่งเรือง ผู้บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, Learning Innovation and Education Platform ที่สถาบันการศึกษาควรรู้ และนำไปปรับใช้ได้ โดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ Country Manager Thailand, Amazon Web Services (Thailand) Co,Ltd. ภายในงานมีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

ซีพี ออลล์ เปิดวิสัยทัศน์สนับสนุนการศึกษาไทย 2020

ด้าน น.ส.กมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ วิทยากรด้านการเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งไร่แสงสกุลรุ่ง จ.กาญจนบุรี อดีตนักศึกษาที่ได้รับทุนจากซีพี ออลล์ กล่าวว่า การเรียนแบบ Work-based education ถือเป็นรูปแบบการเรียนที่จำเป็นสำหรับโลกในอนาคต เพราะการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงาน จะเพิ่มทักษะการประยุกต์องค์ความรู้และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ตัวเธอที่สามารถนำความรู้ด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่งที่เรียนมา ผสานกับประสบการณ์การทำงานในฝ่ายผลิตและจัดซื้อ มาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมของครอบครัวที่บ้านเกิดใน จ.กาญจนบุรี

ล่าสุด เธอได้สานต่อโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ “ไร่แสงสกุลรุ่ง” และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้บริหารจัดการไร่อย่างมืออาชีพ เพาะปลูกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกจัดจำหน่าย สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนรับหน้าที่วิทยากรอาสา แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรไทยผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และเอกชนอย่างสม่ำเสมอ

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯ และเครือข่าย ไปแล้วกว่า 54,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5,100 ล้านบาท โดยในปีการศึกษา 2563 จะมีการมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

รวมภาพ ซีพี ออลล์ เปิดวิสัยทัศน์สนับสนุนการศึกษาไทย 2020