คอร์สเรียนฟรี เรียนฟรี

แจกคอร์สเรียนฟรี ! การบริหารตัวเองในภาวะวิกฤต

Home / วาไรตี้ / แจกคอร์สเรียนฟรี ! การบริหารตัวเองในภาวะวิกฤต

เนื่องในสถานการณ์ที่เรากำลังประสบภาวะวิกฤต ทั้งโรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทุก ๆ สัปดาห์ ดังนั้น achieve.plus ภายใต้โครงการ Achieve Studio CSR ขอร่วมสู้วิกฤตไปกับคนไทย เปิดคอร์สให้ทุกท่านได้เรียนฟรี โดยมีหัวน่าสนใจ อาทิ เครื่องมือออนไลน์ในภาวะวิกฤติ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ บริหารต้นทุนในภาวะวิกฤติ Smart city กับการรับมือในภาวะวิกฤติ

เรียนฟรี การบริหารตัวเองในภาวะวิกฤต

โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่าสาธิตจุฬาฯ และ ศิษย์เก่าจุฬาฯ เปิดคอร์สเรียนฟรี อาทิ

  • การสื่อสารในภาวะวิกฤติ โดย ผศ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • เครื่องมือออนไลน์ในภาวะวิกฤติ โดย อ.วรรษยุต คงจันทร์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • การบริหารต้นทุนในภาวะวิกฤติ โดย ผศ.ดร.พิมสิริ จิวะมิตร อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาฯ
  • Smart city กับการรับมือในภาวะวิกฤติ โดย รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

โดยท่านที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครร่วมโครงการ “เรียนฟรีเพื่อสู้วิกฤตไปด้วยกัน” ได้จากลิงค์นี้ www.achieve.plus

เรียนฟรีเพื่อสู้วิกฤตไปด้วยกัน