คอร์สเรียนฟรี ม.เชียงใหม่ เรียนออนไลน์

14 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ! จาก มช. ใครก็เรียนได้ – มีรับประกาศนียบัตรรับรอง

Home / ข่าวการศึกษา / 14 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ! จาก มช. ใครก็เรียนได้ – มีรับประกาศนียบัตรรับรอง

ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ดี ๆ ได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 14 รายวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย โดยอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิชาต่างๆ ผ่านระบบ CMU MOOC ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จากมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

14 คอร์สเรียนออนไลน์ มช. เรียนฟรี

14 คอร์สออนไลน์ aiu ได้แก่

1. Maritime Clusters and International Digital Marketing

2. การจัดการธุรกิจร้านค้าแบบออนไลน์ทูออฟไลน์ (โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล

3. การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

4. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ

5. การใช้งาน Autodesk Revit, Navisworks และ Dinamo ขั้นพื้นฐาน

6. พื้นฐานคณิต พิชิตแคลคูลัส

7. การวิเคราะห์ข้อความเบื้องต้นด้วยไพธอน

8. รูปแบบใหม่ในการทำฟัน

9. การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

10. สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด

11. เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากข่าว

12. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย

13. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

14. จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ mooc.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-943855-56 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพราะการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต การเรียนออนไลน์ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนในยุคที่ต้องปรับตัว อันเนื่องมาจากสภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจทุกช่วงวัย ทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ได้ใช้ช่วงเวลากับการเรียนรู้ได้พัฒนาตนเอง นอกเหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดกว้าง ผ่าน www.lifelong.cmu.ac.th เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด

บทความแนะนำ