ชนเผ่า ชนเผ่าลาหู่ มรภ.เชียงราย ออกแบบ แฟชั่น

เปิดมิติใหม่ แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น – ชูลายผ้าปัก เอกลักษณ์ประจำชนเผ่า

Home / วาไรตี้ / เปิดมิติใหม่ แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น – ชูลายผ้าปัก เอกลักษณ์ประจำชนเผ่า

ปัจจุบัน เทรนด์แฟชั่น สไตล์ชาติพันธุ์ ได้รับความนิยมมากขึ้น เกิดแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ชนเผ่าหลากหลายแบรนด์ ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์การออกแบบที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ชูลายผ้าปักที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชนเผ่า มาผสมผสานกับแฟชั่นปัจจุบัน อ่านบทความ แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น

แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น

เช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนแบรนด์ไอ แอม ลาหู่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมชนเผ่า ในรูปแบบผ้าปัก งานจิกมือ การต่อผ้า เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวก กระเป๋า เพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน แต่ที่ผ่านมาพบว่าทางกลุ่มประสบปัญหาด้านการออกแบบ ชาวบ้านคุ้นชินกับการตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบเดิมๆ ไม่มีความรู้ในการประยุกต์นำจุดเด่นของลายผ้าปักของชนเผ่าต่างๆ มาขึ้นรูปให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายกลุ่มและขาดการพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นทันสมัย ทำให้ผู้ปักผ้าในพื้นที่ยังมีรายได้ไม่ดีเท่าที่ควร

แฟชั่นโชว์ แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น

แฟชั่นโชว์ชุดลาหู่

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรชร.) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T จึงนำความรู้ด้านการออกแบบโดยชู “ทุนทางวัฒนธรรม” ของพื้นที่ซึ่งเป็นลายผ้าปักลาหู่ที่มีความโดดเด่นตรงการสร้างสรรค์ศิลปะลวดลายเอกลักษณ์ที่มีการเคลื่อนไหว การใช้เส้นจะเป็นไปในลักษณะขึ้น ลง ทแยงมุม ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา การใช้สีเป็นไปในโทนสดใสเน้นสีแดง เหลือง มาออกแบบงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อาจารย์ทัตพงศ์ นามวัฒน์ หัวหน้าโครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรมฯ กล่าวว่า จากปัญหาที่เราพบเรื่องการขาดทักษะในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้ดูทันสมัยซึ่งผลต่อต่อยอดขาย คณะวิทยาการจัดการ จึงร่วมกับอาจารย์รัชนิกร กุสลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มาพัฒนาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ดูร่วมสมัย แต่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นชนเผ่าลาหู่ เพื่ออนุรักษ์งานศิลปะที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน

แนวคิดการออกแบบ

โดยเป็นการออกแบบภายใต้แนวคิด ทันสมัย เรียบง่าย ใส่สบายสไตล์ลาหู่ มีการดึงสีของเส้นด้ายมาออกแบบชุด ใช้เทคนิคการต่อผ้าลายลาหู่แบบดั้งเดิมให้โดดเด่นขึ้น ซึ่งใน ชุดผู้หญิงได้ใช้ลายผ้าลาหู่ ชื่อว่า “คะป่าว้อย” (คะป่า แปลว่า ลายต่อผ้า , ว้อย แปลว่า วงกลม) สื่อถึงความรัก สามัคคี ความร่วมมือในชุมชน

ส่วนชุดผู้ชาย ใช้เทคนิคลายปักลาหู่ประยุกต์บนตัวเสื้อผ้ากับกางเกง เช่น การปักเส้นคล้ายภูเขา ต้นไม้ สายน้ำ สะท้อนถึงธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นที่ไหน เนื่องจากเทคนิคเหล่านี้ ต้องใช้ช่างปักที่มีฝีมือละเอียดและเข้าใจธรรมชาติของชนเผ่าลาหู่ จึงจะสามารถสะท้อนอัตลักษณ์หรือตัวตน ของลาหู่ออกมาบนผืนผ้าได้อย่างงดงามนั่นเอง

เสื้อผู้ชายทางการ (ลายลาหู่)

เสื้อผู้ชายทางการ (ลายลาหู่)

จุดเด่นของคอลเล็คชั่น

จุดเด่นของคอลเล็คชั่นนี้คือ เน้นความสบาย ทันสมัย สวมใส่ได้หลายโอกาส สามารถมิกส์แอนด์แมทกับเสื้อผ้าที่มีอยู่หรือจะปรับเปลี่ยนตามเครื่องประดับได้อย่างลงตัว สำหรับคุณผู้ชายสายแฟชั่นก็ไม่น้อยหน้า เพราะเราออกแบบให้เป็น Unisex เน้นความเก๋ที่รายละเอียดของงานปัก เช่นการเล่นกับลวดลายผ้าปักบริเวณพื้นที่เล็กๆ อย่างแขนเสื้อกับกระเป๋าให้โดดเด่นขึ้น เรียกได้ว่า น้อยแต่มาก ใส่ได้ทั้งเที่ยวและทำงาน

ดังนั้นเสื้อผ้าลาหู่คอลเล็กชั่นนี้ จึงโดดเด่นที่มีการประยุกต์เทคนิคการต่อผ้าลายผ้าลาหู่ ผสมผสานกับลายปักลาหู่ เป็นมิติใหม่ของแฟชั่นชุดลาหู่ที่ใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส

ชุดใส่เที่ยว (ลายลาหู่)

ชุดใส่เที่ยว (ลายลาหู่)

แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น

ทั้งยังได้นำผลงานต้นแบบมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย หรือสวนอุ้ย ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายในช่วงฤดูหนาว นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งเสริมชุมชนให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบและต่อยอดศิลปหัตถกรรมชนเผ่าในรูปแบบผ้าปัก เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

ชุดลาหู่ดั้งเดิม

ชุดลาหู่ดั้งเดิม

ผลงานการออกแบบ

ชุดคุณนาย (ลายลาหู่)

ชุดคุณนาย (ลายลาหู่)

ชุดคุณนาย (ลายลาหู่)

ชุดคุณนาย (ลายลาหู่)

ชุดคุณหญิง (ลายลาหู่) แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น - ชูลายผ้าปัก เอกลักษณ์ประจำชนเผ่า

ชุดคุณหญิง (ลายลาหู่)

ชุดคุณหญิง (ลายลาหู่)

ชุดใส่เที่ยว (ลายลาหู่)

ชุดใส่เที่ยว (ลายลาหู่)

ชุดออกงาน (ลายลาหู่)

ชุดออกงาน (ลายลาหู่)

ชุดผู้ชายใส่เที่ยว (ลายลาหู่)

ชุดผู้ชายใส่เที่ยว (ลายลาหู่)

ชุดผู้ชายใส่เที่ยว

ชุดผู้ชายใส่เที่ยว

ลายคะป่าว้อย

ลายคะป่าว้อย

แฟชั่นลาหู่ สไตล์โมเดิร์น

ลายคะป่าว้อย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการ U2T

เนื้อหาจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทความแนะนำ