Fashion V together แฟชั่น

งานแฟชั่นโชว์ จาก 6 มหา’ลัยเครือข่ายแฟชั่น Fashion V together

Home / กิจกรรม / งานแฟชั่นโชว์ จาก 6 มหา’ลัยเครือข่ายแฟชั่น Fashion V together

การออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา หรือ “Fashion V together” ครั้งที่ 6 จาก 6 สถาบันการศึกษา เครือข่ายแฟชั่น ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อนำเสนอผลงานแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา และสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในการนำเสนอผลงานแสดงแฟชั่นโชว์และแสดงศักยภาพของนักศึกษา ทั้งยังเป็นการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎีที่นักศึกษาได้เรียนมา เพื่อนำไปลงมือเป็นภาคปฏิบัติสู่การทำงานได้จริง ณ Dpu Hall มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ภาพจาก Facebook : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU

ผลงานอื่นๆ ติดตามได้ที่ www.dpu.ac.th/news/848/