คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษา รัชกาลที่9 ในหลวงรัชกาลที่ 9

ม.ขอนแก่น เตรียมเฟรมสร้างผลงานถึงในหลวง รัชกาลที่9 เป้าหมื่นชิ้น

Home / วาไรตี้ / ม.ขอนแก่น เตรียมเฟรมสร้างผลงานถึงในหลวง รัชกาลที่9 เป้าหมื่นชิ้น

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แถลงการจากสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ทำให้พสกนิกรรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจเป็นอย่างมาก และเพื่อแสดงถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงเกิดเป็นการรวมตัวของ ศิลปิน, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ออกมาจากใจที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่9 โดยเริ่มแรกศิลปิน, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้สร้างสรรค์ผลงานเพียง 89 ชิ้น เท่านั้น (อิงตามพระชนมายุของในหลวง รัชกาลที่9)

เตรียม เฟรมผ้าใบ สร้างสรรค์ผลงาน ในหลวง รัชกาลที่9 ม.ขอนแก่น

14650735_1322694117749304_5334735371241113396_n

จากนั้น คณะท่านผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงค์พงษ์คำ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)ได้เห็นความสำคัญของการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในครั้งนี้ ท่านจึงนำเสนอผลงานไปทางผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แสดงพลังของชาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีจึงได้ให้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทำเฟรมผ้าใบจำนวน 10,000 ชิ้น โดยแจกให้บุลคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยการแสดงออกทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนเฟรมผ้าใบ โดยไม่จำกัดเทคนิคหรือวิธีการ

Khonkan

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้เริ่มสร้างเฟรมผ้าใบ 10,000 ชิ้น โดยเริ่มจาก วันละ1,000 ชิ้น ขนาดขนาด 9×9 นิ้ว โดยการสร้างเฟรมผ้าใบนั้น เกิดจากการรวมตัว ของคณาจารย์และนศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีจิตอาสาในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันทำเฟรมผ้าใบและสร้างสรรค์ผลงาน และตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ชิ้นรวมกับผลงานอีก89 ชิ้นของศิลปิน, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้สร้างไว้ในตอนแรก รวมเป็น 10,089 ชิ้นผลงาน

รวมภาพ การร่วมแรงร่วมใจกัน

โดยเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อยไปจนถึง วันที่ 10 พฤษจิกายน 2559

*** จัดแสดงผลงานที่บริเวณวงเวียนหน้าอาคารสิริคุณากร (ตึกอธิการบดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*** จัดแสดงงานใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณภาพและที่มาจาก Anusart Khotpet