นักศึกษาจบใหม่ สหราชอาณาจักร เงินเดือน

10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุด แห่งสหราชอาณาจักร

Home / วาไรตี้ / 10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุด แห่งสหราชอาณาจักร

เพื่อนๆ หลายคนคงอยากรู้ว่าสาขาวิชาต่างๆ ที่เรากำลังเรียนอยู่นั้นมีผลอะไรกับเงินเดือนหรือรายได้ในอนาคตของเราบ้าง? วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกันแล้ว จากการสำรวจของ Higher Education Statistics Agency แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ทำการสำรวจและจัดอันดับ 10 สาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุดตลอดอายุการทำงาน (lifetime salary) โดยคิดจากค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี เราไปดูกันดีกว่าว่าเรียนจบสาขาอะไร ที่จะสร้างรายได้มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุด

อันดับ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies)

อันดับ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,437 ต่อปี หรือประมาณ 1,992,849 บาท เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่และกระจายไปทั่วโลก ทำให้นักเรียน นักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ เป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขานี้ได้รับอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่ที่สูงพอสมควร

อันดับ 9 สาขาวิชาการวิจัยและดำเนินการ (Operational research)

อันดับ 9 สาขาวิชาการวิจัยและดำเนินการ (Operational research)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,018,391 บาท ซึ่งสาขาวิชาการวิจัยและดำเนินการเป็นที่ต้องการในสายงานด้านลอจิสติกส์และวิเคราะห์การตลาดเป็นอย่างมาก เพราะด้วยความที่ธุรกิจและกิจการการส่งออก-นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จึงทำให้อัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยในสาขาอาชีพนี้จะค่อนข้างสูงไปด้วยเลยทีเดียว

อันดับ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil engineering)

อันดับ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil engineering)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,023,693 บาท วิศวกรรมโยธาเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรือง และมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งกิจการของภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรมที่สำคัญระดับโลก ดังนั้นผู้ที่เรียนจบด้านวิศวกรรมโยธาจึงสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี จึงทำให้สาขาวิชานี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

อันดับ 7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)

อันดับ 7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £37,139 ต่อปี หรือประมาณ 2,036,579 บาท ความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มีประโยชน์มากต่อนายจ้างหรือเจ้าของกิจการ สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เจรจาต่อรองดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม และรู้ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เห็นได้ชัดว่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่จำเป็นต่อธุรกิจและสำคัญมากต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ

อันดับ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ (Minerals Technology)

อันดับ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ (Minerals Technology)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาท โดยผลจากการสำรวจพบว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ มีผู้สนใจศึกษาสูงสุดถึง 33 เปอร์เซนต์ ซึ่งหลังจากจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะไปทำงานในสายการทำเหมืองแร่และปิโตรเคมี มีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำและมีอัตราการจ้างงานสูง

อันดับ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา (South Asian Studies)

อันดับ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา (South Asian Studies)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาท ในฐานะที่ประเทศอินเดียเป็นแหล่งเริ่มต้นของธุรกิจทั่วโลก พร้อมกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นสาขาวิชาการศึกษาในด้านเอเชียใต้ จึงเป็นที่ต้องการของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก

อันดับ 4 สาขาวิชาเคมีและวิศวกรรมพลังงาน (Chemical, Process and Energy Engineering)

อันดับ 4 สาขาวิชาเคมีและวิศวกรรมพลังงาน (Chemical, Process and Energy Engineering)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,538 ต่อปี หรือประมาณ 2,113,296 บาท สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรเคมีและวิจัยด้านพลังงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า ทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษเองจึงมีนโยบายสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้นักศึกษาที่จบออกมาในด้านนี้มีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงและจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรทั่วไป (Engineering)

อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรทั่วไป (Engineering)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £39,528 ต่อปี หรือประมาณ 2,177,231 บาท ทักษะทางด้านวิศวกรรมเป็นศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสังคมเป็นอย่างยิ่ง อาชีพทางด้านนี้จึงมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงาน วิศวกรจึงเป็นอีกสาขาวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเรียกเงินเดือนในระดับสูงได้ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจบใหม่

อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture, Building or Planning)

อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture, Building or Planning)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £39,751 ต่อปี หรือประมาณ 2,179,813 บาท อีกหนึ่งสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศอังกฤษต้องเรียนอย่างน้อย 5 ปีด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คนเลยทีเดียว

อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม (Medicine and Dentistry)

อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม (Medicine and Dentistry)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £41,624 ต่อปี หรือประมาณ 2,280,234 บาท นักศึกษาแพทย์และทันตกรรมต้องผ่านการศึกษาและเรียนรู้อย่างหนัก ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีนักเรียน นักศึกษาจำนวนไม่กี่คนที่จะสามารถเรียนจนจบหลักสูตรของการเป็นหมอหรือทันตแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่นั่นก็นำมาซึ่งค่าตอบแทนที่สูงคุ้มกับการรอคอย เพราะอาชีพทันตแพทย์ในสหราชอาณาจักร จัดได้ว่าเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่ดีมาก

———————————————————

ข้อมูลและภาพจาก :
http://blog.graduate-fasttrack.co.uk/
http://www.wegointer.com/
http://www.pinnacleeducationalservices.com/
http://greenertrees.net/
http://www.s-asian.cam.ac.uk/
http://www.insidermonkey.com/
http://www.keroroslayer.com/