มหาวิทยาลัยสีเขียว

ม.นเรศวร ติดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยไทย “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2016”

Home / วาไรตี้ / ม.นเรศวร ติดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยไทย “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2016”

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยไทย ที่เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จากการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2016 ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ประกาศผลเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้ประกาศผลมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก จาก 516 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลก 22 สถาบันด้วยกัน

ty

UI Green Metric World University Ranking คือ การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่มหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 1. ที่ตั้ง และโครงสร้างพื้นฐาน 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การจัดการของเสีย 4. การจัดการน้ำ 5. การขนส่งที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ 6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

yui

rty

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลการจัดอันดับอยู่ที่ 4 ของประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย และมีผลการจัดอันดับที่ 17 ของอา เซียน จาก 85 มหาวิทยาลัย ที่สำคัญมีผลการจัดอันดับที่ 112 ของโลก จาก 516 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

 

ภาพและข้อมูลจาก : www.nu.ac.th