มหาวิทยาลัยสีเขียว

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2018 | มหิดล-เกษตรฯ-จุฬาฯ ติดท็อป 100 อันดับแรก

Home / วาไรตี้ / ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2018 | มหิดล-เกษตรฯ-จุฬาฯ ติดท็อป 100 อันดับแรก

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก “UI GreenMetric 2018” โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (UI GreenMetric World University Rankings) ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ 719 แห่ง (ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก)

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2018

UI Green Metric World University Ranking เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี มีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2018

10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ประจำปี 2018

  • อันดับ 1 Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • อันดับ 2 University of Nottingham ประเทศอังกฤษ
  • อันดับ 3 University of California Davis สหรัฐอเมริกา
  • อันดับ 4 University of Oxford ประเทศอังกฤษ
  • อันดับ 5 Nottingham Trent University ประเทศอังกฤษ
  • อันดับ 6 Umwelt-Campus Birkenfeld ประเทศเยอรมนี
  • อันดับ 7 University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • อันดับ 8 Bangor University ประเทศอังกฤษ
  • อันดับ 9 University College Cork ประเทศไอร์แลนด์
  • อันดับ 10 University of Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา

3 มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ที่ติดอันดับ

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2018

โดยในปีนีมี 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ที่ติดท็อป 100 อันดับแรก นั่นคือ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 89 โลกและอันดับที่ 1 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ อันดับที่ 90 โลกและอันดับที่ 2 ของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 95 โลกและอันดับที่ 3 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

(ภาพจาก เพจMahidol University)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

(ภาพจาก kugreensdgs.ku.ac.th)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ภาพจาก เพจ Chulalongkorn University)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก greenmetric.ui.ac.id

บทความแนะนำ