KU Go Green มหาวิทยาลัยสีเขียว รถบัสไฟฟ้า รถสวัสดิการ

ม.เกษตร ปรับโฉมรถสวัสดิการเป็นระบบไฟฟ้า KU Go Green ลดมลภาวะ

Home / วาไรตี้ / ม.เกษตร ปรับโฉมรถสวัสดิการเป็นระบบไฟฟ้า KU Go Green ลดมลภาวะ

โฉมใหม่ ! รถสวัสดิการ มก.ระบบไฟฟ้า KU Go Green ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศและเสียง โดยทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดการใช้รถสวัสดิการอย่างเป็นทางการ จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น.ที่หอประชุม มก.

ม.เกษตร ปรับโฉมรถสวัสดิการเป็นระบบไฟฟ้า KU Go Green

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการให้บริการรถสวัสดิการในระบบไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Go Green ตามนโยบายการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการรถสารสวัสดิการจากระบบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นระบบไฟฟ้า

ม.เกษตร ปรับโฉมรถสวัสดิการเป็นระบบไฟฟ้า KU Go Green ลดมลภาวะ

ซึ่งได้รับมอบจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ KU 4.0 : Smart U Smart Life จำนวน 6 คัน และยังได้เช่าเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 คัน เพื่อเป็นการจัดการระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศและเสียง สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน พร้อมป้ายจอดรถโดยสารที่สามารถแจ้งเส้นทางและการวิ่งของรถแบบ Real Time

ม.เกษตร ปรับโฉมรถสวัสดิการเป็นระบบไฟฟ้า KU Go Green ลดมลภาวะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งเดินหน้าการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย 6 U โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสีเขียว KU Go Green ได้นำรถสวัสดิการระบบไฟฟ้าโฉมใหม่ จำนวน 21 คัน มาให้บริการแก่บุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ใช้สัญจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่และเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562

ม.เกษตร ปรับโฉมรถสวัสดิการเป็นระบบไฟฟ้า KU Go Green ลดมลภาวะ

จุดเด่นของ รถสวัสดิการ มก.

ระบบไฟฟ้า KU Go Green จะช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและทางเสียง อำนวยความสะดวกในการสัญจรของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสามารถออกรอบการเดินรถได้ถี่ยิ่งขึ้น

ภาพข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์