dek62 TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ประจำปีการศึกษา 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS ออกมาครบทั้ง 5 รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการเริ่มรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และจะไปสิ้นสุดรอบที่ 5 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดน่ารู้ ดังต่อไปนี้

ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS

รอบที่ 1 Portfolio (ใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนน)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 

 • GPAX 5 ภาคเรียน และแผนการเรียน (ถ้ามี)
 • ประวัติผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เคยเข้าร่วม

กำหนดการรับสมัคร 

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562
 • เงื่อนไขการสมัคร น้อง ๆ สามารถสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา/ 1 วิทยาเขต เท่านั้น

ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS

รอบที่ 2 โควตา (ใช้คะแนน)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 

 • GPAX 5 ภาคเรียน และแผนการเรียน (ถ้ามี)
 • ข้อสอบกลาง (วิชาสามัญ 9 วิชา, O-NET, GAT/PAT)
 • การทดสอบเฉพาะาสาขาวิชา สอบวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร 

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2562
 • เงื่อนไขการสมัคร น้อง ๆ สามารถสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา/ 1 วิทยาเขต เท่านั้น

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ใช้คะแนน)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 

 • GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียน และ แผนการเรียน (ถ้ามี)
 • ข้อสอบกลาง (วิชาสามัญ 9 วิชา, O-NET, GAT/PAT) ตามเกณฑ์ที่ มก. กำหนด

กำหนดการรับสมัคร 

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ : http://tcas.cupt.net/
 • ประกาศผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • เงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลำดับ ประกาศผลเพียง 1 อันดับ

ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS

รอบที่ 4 Admissions (ใช้คะแนน)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 

 • GPAX 6 ภาคเรียน และ แผนการเรียน (ถ้ามี)
 • ข้อสอบกลาง ได้แก่ O-NET, GAT/PAT ตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขา

กำหนดการรับสมัคร 

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ : http://tcas.cupt.net/
 • ประกาศผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • เงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ ประกาศผลเพียง 1 อันดับ

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศผล ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • เงื่อนไขการสมัคร น้อง ๆ สามารถสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา/ 1 วิทยาเขต เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ TCAS62 ม.เกษตรศาสตร์http://admission.ku.ac.th/

ติดตามรายละเอียด TCAS62 ม.เกษตรศาสตร์ ได้ที่ FBรับตรง มก. KU Admission

เว็บไซต์ ทปอ.http://tcas.cupt.net/

เพจเฟซบุ๊ก ทปอ.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

บทความที่น่าสนใจ

** ภาพปกที่ใช้ เป็นเพียงภาพที่ใช้ประกอบบทความเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับทางมหาวิทยาลัย…