dek62 TCS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตาและการรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ, รอบที่ 3 รับตราร่วมกัน, รอบที่ 4 Admission และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ซึ่งในรอบแรกจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และสิ้นสุดในรอบสุดท้ายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดที่น่ารู้ดังต่อไปนี้

กำหนดการ TCAS ม.เชียงใหม่ ปี 2562

รอบที่ 1 Portfolio 

รอบที่ 1 Portfolio

 • เปิดรับสมัคร ในวันที่ 1-12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ทำการประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
 • เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562
 • สามารถทำการสละสิทธิ์ เพื่อไปในรอบถัดไป ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 2 โควตา

 • เปิดรับสมัคร ในวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • พิมพ์ใบสมัครและส่งให้กับทางโรงเรียนที่น้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • โรงเรียนส่งเอกสารการสมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • สอบวิชาเฉพาะของคณะวิจิตรศิลป์ที่เปิดรับสมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2562
 • สามารถทำการสละสิทธิ์ เพื่อไปในรอบถัดไป ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 2 การรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ

 • เปิดรับสมัคร ในวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2562
 • สามารถทำการสละสิทธิ์ เพื่อไปในรอบถัดไป 26-27 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • เปิดรับสมัคร ในวันที่ 17-29 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และทำการยืนยันผ่านในระบบของ ทปอ. ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • สามารถทำการสละสิทธิ์ เพื่อไปในรอบถัดไป ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รอบที่ 4 Admission

รอบที่ 4 Admission

 • เปิดรับสมัคร ในวันที่ 9-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • สามารถทำการสละสิทธิ์ เพื่อไปในรอบถัดไป ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

 • เปิดรับสมัคร ในวันที่ 9 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ส่งใบสมัครให้ทางไปรษณีย์ (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

** ข้อควรรู้ การสละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ