dek62 portfolio TCAS TCAS62 กสพท รับตรงร่วมกัน สอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน – TCAS62

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน – TCAS62

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท โดยได้มีการประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พี่ ๆ แคมปัส-สตาร์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่สอบติดในรอบนี้ด้วยนะคะ (สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่พลาดโอกาสในรอบนี้ไปนั้น อย่าเพิ่งท้อ! เพราะรอบที่ 4 แอดมิชชัน ได้เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562)

กำหนดการ + เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ TCAS62 รอบที่ 3

ทั้งนี้ น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้อย่าเพิ่งวางใจกันนะจ๊ะ เพราะยังมีอีกหนึ่งด่านที่สำคัญรออยู่นั่นก็คือ การสอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดวันในการสอบเอง ซึ่งจะอยู่ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562 และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมวันสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาฝากกันจ๊ะ มหาวิทยาลัยไหนจะสอบสัมภาษณ์วันไหนกันบ้าง ไปเช็คกันได้เลย…

TCAS62 รอบที่ 3

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 :  คลิกที่นี่

วันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

…..

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่
** คณะแพทย์ศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยทักษิณ
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยบูรพา
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยพะเยา
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

TCAS62 รอบที่ 3

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนครพนม
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

…..

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

** นอกจากนี้ ก็ยังมีอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัยที่มีการสอบสัมภาณ์ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท นี้ด้วย โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์หลักของทางมหาวิทยาลัย

บางมหาวิทยาลัยใช้ PORTFOLIO ด้วยจ๊ะ

มหาวิทยาลัยที่มีกำหนดให้นำ แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย ได้แก่

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (บางคณะ)
– มหาวิทยาลัยมหิดล (บางคณะ)
– มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางคณะ)
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บางคณะ)
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางคณะ)
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บางคณะ)
– มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกคณะ/สาขา)

เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์

เมื่อน้อง ๆ รู้กำหนดเวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเลย! ก็คือ เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จาก ทปอ., สำเนาผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ สทศ. (เช่น GAT/PAT, O-NET, 9วิชาสามัญ) และแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

TCAS62 รอบที่ 3

สุดท้ายแล้วน้อง ๆ อย่าลืมเตรียมตัวในการตอบคำถามกันไปให้ดีด้วยนะจ๊ะ อย่าตื่นเต้น หรือกลัวที่จะตอบคำถามไม่ได้ ขอให้น้องๆ ทุกคนมีความมั่นใจและมุ่งมั่นรับรองเลยว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.tcasportfolio.com

ตรวจสอบการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ได้ที่ : mytcas.com

บทความที่น่าสนใจ